IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU PROGRAMMA

Stratēģisku izglītības inovāciju projekta atbalsta programma paredzēta tam, lai atbalstītu ambiciozu izglītības inovāciju projektu ieviešanu. Programmas mērķis ir iepazīstināt Latvijas zinātņu universitāšu  komandas 3-6 cilvēku sastāvā ar jaunākajām tendencēm augstākās izglītības stratēģiskajā attīstībā, sniegt atbalstu situācijas analīzes veikšanā, stratēģisko mērķu definēšanā, projekta ieviešanas plāna izstrādē un iesaistīto pušu lomu un mijiedarbības strukturēšanā.

Kādi ir ieguvumi programmas dalībniekiem?

Programmas ietvaros projekta komanda saņem šādu konsultatīvo un cita veida atbalstu vienas inovāciju idejas attīstīšanai:

 • apmaksātu un individuāli pielāgotu divu projekta pārstāvju pieredzes apmaiņas un mācību vizīti MIT J-WEL (Bostona, ASV) no 2023. gada 31. jūlija līdz 4. augustam. Vizītei var pievienoties citi komandas dalībnieki, bet izmaksas jāsedz viņu organizācijai;
 • regulāras individuālas MIT ekspertu konsultācijas  visas programmas laikā;
 • inovāciju un pārmaiņu ieviešanas mentora atbalstu;
 • programmas dalībnieku darbnīcas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus;
 • programmas organizatoru atbalstu projekta plānošanā, realizācijā un satura izstrādē atbilstoši sagatavotajam  projekta plānam. 

Programmas dalībniekiem arī tiek dota piekļuve MIT J-WEL pasākumiem un materiāliem: attālinātajiem un klātienes semināriem un konferencēm, EdX un MIT Horizon platformām un citiem mācību resursiem, kas attīsta inovāciju vadības un citas prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas veiksmīgai projekta attīstībai.

Kādus projektus programma atbalsta?

Programma atbalsta projektus šādās tematiskajās jomās:

 • studentu pieredzes sistemātiski uzlabojumi – studentu pieredze sevī ietver visas universitātes un studenta mijiedarbības, sākot no uzņemšanas procesa līdz absolvēšanai. Studentu pieredze var tikt uzlabota dažādās jomās, piemēram, akadēmiskajā, labbūtības un studentu atbalsta, emocionālās un sociālās attīstības jomās;
 • uzlabojumi sadarbībā starp universitātēm un organizācijām – sadarbība studentu pieredzes, infrastruktūras attīstības, pētniecības vai citās jomās.
 • iniciatīvas, kas veicina universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Programmā aicinātas pieteikties komandas, kas jau ir identificējušas projekta ideju un problēmu, kuru šis projekts risina, projekta vēlamos rezultātus, galvenās aktivitātes un rīkus, aptuvenās izmaksas un potenciālos partnerus, izprot projekta atbilstību universitātes stratēģijai.

Programmas rezultāts ir pabeigta projekta formulēšanas fāze (formulation stage), kas sevī ietver detalizētu situācijas un ilgtspējas analīzi, projekta aprakstu, projekta vadības plānu un iespējamības pārbaudi (feasability test). Divi galvenie formulēšanas fāzes darba rezultāti ir padomes un senāta apstiprināts universitātes līmeņa projekta ieviešanas plāns un nākamā projekta attīstības posma finansējuma pieteikums vismaz 1 miljona eiro apmērā.

Programmas norises laiks

Pieteikšanās termiņš 03.04.2023 (pagarināts līdz 20.04.2023)
Rezultātu paziņošana 20.04.2023 (pagarināts līdz 21.04.2023)
Aktivitāšu norises laiks 20.04.2023.-30.11.2023.
Programmas apjoms indikatīvi 120 darba stundas
Programmas atklāšanas konference 19. maijs (vairāk info šeit)
Sākas MIT ekspertu mentorings maijs
Seminārs Nr. 1: Inovāciju ekosistēmas 15. jūnijs
Seminārs Nr. 2: Situācijas analīze 13. jūlijs
Vizīte uz MIT 31. jūlijs–4. augusts
Seminārs Nr. 3: Stratēģija 7. septembris
Seminārs Nr. 4: Līderība un komandas darbs 12. oktobris
Noslēguma konference 9. novembris

Kas var pieteikties programmai?

Programmā var pieteikties Latvijas zinātnes universitātes – 

 • Latvijas Universitāte,
 • Rīgas Tehniskā universitāte,
 • Rīgas Stradiņa universitāte, 
 • Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Kaut arī pieteikumu programmai var iesniegt tikai Latvijas zinātnes universitātes, citas augstskolas, kā arī privātās un publiskās organizācijas ar projekta ideju, kas atbilst programmas mērķiem, tiek aicinātas uzrunāt kādu no universitātēm un sadarboties, lai piedalītos programmā un īstenotu projektu. 

Lai pieteiktos, projekta komandas pārstāvim uz e-pasta adresi innovationeducation@rbs.lv jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa un institūcijas deleģējums.

Plašāk par programmas norisi, dalībnieku atlases kritērijiem un pieteikšanās procesu nolikumā. Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas direktori Paulu Elksni paula.elksne@rbs.lv.

Pieteikšanās Izglītības inovāciju laboratorijas 2023.gada programmām ir noslēgusies.