Bufalo programma

BUFALO PROGRAMMA
paredzēta mācībspēku apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV.

Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē, mācībspēkam vismaz 2 gadus jāstrādā Latvijas augstskolās vai zinātniskajās institūcijās kā akadēmiskajam vai zinātniskajam personālam jomās, kurās nepieciešamas augsta līmeņa digitālās prasmes.

APMĀCĪBU MĒRĶIS – celt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju docēšanas kvalitāti Latvijā, nodrošinot mācībspēku apmācību augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, apmācot vismaz 36 mācībspēkus.
Apmācību programmas koordinators ir Riga Business School sadarbībā ar Bufalo Universitāti, Ņujorkas štatā, ASV.

Kvalifikācijas paaugstināšanas ietvaros mācībspēks apgūs jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc programmas ietvaros mācībspēkiem būs iespēja izvēlēties digitālos priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

STUDIJU MAKSA. Pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgto vienošanos par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu, atbilstoši Ministru kabineta 06.06.2017. noteikumiem Nr.315 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” visiem apstiprinātajiem dalībniekiem tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī.

Riga Business School nodrošina projekta pēcuzraudzību divu gadu periodā pēc studiju kursa veiksmīgas apguves Bufalo.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik ilgas ir apmācības?

Mācības ilgst vienu semestri (četrus mēnešus).

Kad sāksies nākošās apmācības?

Līdz šim projektā pieladījušās jau 6 mācībspēku grupas. Jauna uzņemšana šobrīd nav plānota.

Kur notiek apmācības?

Bufalo Universitātē, Ņujorkas štatā, ASV

Kādi ir atbilstības kritēriji?

 • Doktora vai maģistra grāds ar nodomu turpināt studijas doktorantūrā
 • Iepriekšēja mācību vai akadēmiskā pieredze
 • Vēlme tuvākajā laikā dot savu ieguldījumu Latvijas digitālajā izglītībā
 • Teicamas angļu valodas zināšanas
 • Nedrīkst būt jau saņemts izglītības grāds ASV

Kādus studiju kursus iespējams izvēlēties Bufalo Universitātē?

Mēs iesakām izvēlēties šādu priekšmetu sadalījumu vienam semestrim:

 • Viens līdz divi kursi datorzinātnē un inženierzinātnē
 • Viens līdz divi kursi izglītības zinātnēs
 • Viens līdz divi kursi, kas pastarpināti saistīti ar IT zinātni, bet var nebūt IT
 • Viens brīvas izvēles kurss
 • Viens kurss par augstskolu studiju programmu vadību, kursu plānošanu un studentu atbalsta sistēmu

Kādas ir saistības, piedaloties šajā programmā?

Dalībnieks paraksta līgumu, ka, atgriežoties Latvijā, turpmākos divus gadus turpinās docēt kādā no Latvijas augstskolām.

Kāda vīza ir nepieciešama?

Jūs saņemsiet J-1 vīzu, kas nozīmē, ka pēc atgriešanās Latvijā Jūs nedrīkstēsiet uzturēties ASV pastāvīgi bez Latvijas Republikas atļaujas, izņemot tūrisma un biznesa braucienus.

Vai par mācībām ir jāmaksā?

Mācības tiek pilnībā finansētas no ERAF projekta līdzekļiem.

Kas ir iekļauts apmācības maksā?

 • Mācību maksa
 • Dzīvošanas izmaksas
 • Lidojumu izmaksas
 • Apmaksāta vīza
 • Apmaksāta MMR vakcinācija
 • Stipendija 2500 EUR mēnesī

Kāda ir studiju vide?

Šeit ir neliels ieskats, kā izskatās Bufalo Universitāte

Projekta finansējums

Ar Ministru kabineta lēmumu Nr.315 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” paredzēts novirzīt finansējumu 3 000 000 eiro apmērā (ERAF daļa ir 2 550 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 450 000 eiro) projekta īstenošanai. Minētais finansējums paredzēts Latvijas digitālās kapacitātes stiprināšanai, nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei Ņujorkas štata Bufalo Universitātē. Ziemeļamerikas starpdisciplinārās studiju programmas, arī Bufalo Universitātes programmas, atbilst starptautiskām IKT nozares organizāciju noteiktajām prasībām.

Riga Business School ir vienīgā augstskola Latvijā, kurai ir ilggadēja sadarbība ar Ņujorkas štata Bufalo Universitāti.

Projekta dalībniekiem

Programmā apstiprinātiem dalībniekiem ir pieejama atsevišķa lapa, kur apskatāmas specifisko mācību priekšmetu norādes, kā arī iepriekšējo dalībnieku pieredze un vērtējumi. Šī lapa ir pieejama sekojošā saitē: Course guidelines. Piekļuve ir dota katram programmā apstiprinātam dalībniekam.

Piesakies mācībspēku attīstības programmai

Aizpildi pieteikuma anketu un apgūsti pasaules līmeņa zināšanas