Kristaps Muižnieks, Babītes vidusskola

Kursi ir devuši iespēju apskatīties uz padziļinātām programmēšanas un datorzinātnes lietām vienkāršāk un saprast lietu būtību to pašā pamatā. Viss mācību kurss ir veidots ar saprotamu video palīdzību un skaidrojumiem un piemēriem. Mācību uzdevumi ir dažāda līmeņa, kas dod ieskatu arī padziļinātu procesu darbībā. Skolotājiem dota iespēja papildināt savu zināšanu bagāžu ar jaunu programmēšanas valodu, lai to, ja nepieciešams, varētu pasniegt skolēniem skolā. Tā ir pilnīgi noteikti ideāla iespēja gūt pieredzi ārzemju universitāšu veidotos kursos.

Lai veicinātu mūsdienīgas un pasaulē atzītas metodikas izmantošanu padziļinātā kursa Programmēšana II apgūšanai un stiprinātu skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci, Riga Business School (RBS) kā RTU struktūrvienība kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Valsts izglītības satura centru un tehnoloģiju industrijas partneriem – LMT, Tet un Tilde – nodrošina Hārvarda universitātes profesora David J. Malan datorzinātņu mācību kursa CS50x ienākšanu Latvijā. 

Projekta* ietvaros tiek tulkoti CS50x kursa video materiāli, kā arī organizēti pedagogu profesionālie pilnveides kursi, lai skolotāji apgūtu mācību programmu un tālāk to pasniegtu skolēniem.

Ieguvumi skolēniem

 • pieeja pasaulē prestižas universitātes izstrādātam mācību programmas saturam;
 • atbilstoši zināšanu līmenim un programmēšanas pieredzei, iespēja izvēlēties sev piemērotu uzdevuma sarežģītības līmeni;
 • mācīties ar prieku, veicot uzdevumus par šobrīd aktuālām tēmām;
 • iespēja iegūt sertifikātu par CS50x kursa pabeigšanu. Ar šo sertifikāku skolēniem automātiski tiks ieskaitīti kredītpunkti par līdzīgu ievadkursu programmēšanā, iestājoties Latvijas universitātēs – Riga Business School Baltic IT Leadership programmā vai Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes piedāvātajās programmās.

Ieguvumi skolotājiem

 • nostiprināt zināšanas un prasmes dažādās programmēšanas valodās;
 • iepazīt atšķirīgu mācību programmas saturu un metodiku;
 • iegūt pilnu mācību satura komplektu, ko izmantot darbā ar skolēniem;
 • izmantot kursā piedāvātās programmatūras, kas atvieglo uzdevumu sagatavošanu un darbu vērtēšanu;
 • būt daļai no starptautiskas CS50x kursa skolotāju kopienas, kas paver iespējas uzzināt aktuālāko informāciju par kursiem, dalīties pieredzē, kā arī apmeklēt darbnīcas un kopīgus pasākumus.  

Ieguvumi sabiedrībai

 • stereotipu maiņa no programmēšanas kā tehniskas disciplīnas uz tās zināšanu un prasmju pielietojumu jebkurā nozarē;
 • atbalsts IT izglītības veidošanā, lai motivētu jauniešus turpināt studijas ar datorzinātnēm saistītās programmās;
 • starptautiski atzītu mācību programmu lokalizācija kā viena no stratēģijām arī citu padziļināto kursu materiālu veidošanā.

PASAULES LĪMEŅA MĀCĪBU SATURS

CS50x ir Hārvardas universitātes ievadkurss datorzinātnēs, paredzēts īstenošanai izglītības programmās skolēniem un studentiem gan ar pieredzi, gan bez pieredzes programmēšanā. Mācību kursa mērķis ir veicināt algoritmisko domāšanu un problēmu risināšanu, apgūstot programmēšanu. 

CS50x kurss ietver pilnu mācību satura komplektu – video lekcijas, prezentācijas skolotājiem, projektu sagataves, diferencētus uzdevumus, kā arī nepieciešamās programmatūras, tai skaitā automātisko koda vērtēšanu, kas atvieglo skolotāju darbu un ļauj skolēnam ātrāk iegūt atgriezenisko saiti.

SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

2022.g. vasarā ir uzsākta pirmā skolotāju apmācība, kurā piedalās 27 pedagogi no dažādām Latvijas skolām, kas ar šo mācību gadu aprobēs Hārvarda universitātes CS50x kursa mācību materiālus. Kursa laikā skolotāji apgūst mācību saturu un metodoloģiju, kas piemērota Programmēšanas II kursa pasniegšanai.

Ar praktisku uzdevumu palīdzību skolotāji apgūst vairākas programmēšanas valodas un noslēgumā izstrādā individuālu projektu, lai pielietotu un nostiprinātu kursā iegūtās zināšanas. Skolotāji apgūst mācību saturu patstāvīgi tiešsaistē un iknedeļu tiekās konsultācijās, kur dalās mācīšanās pieredzē un iegūst atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

KUR PIEEJAMAS MĀCĪBAS PĒC CS50x SATURA?

CS50x saturs pieejams vairākās vidusskolās, kurās māca “Programmēšana II” un tā skolotāji apguvuši CS50 profesionālās pilnveides kursus un nolēmuši strādāt pēc šīm metodēm.

Ja Tavā skolā vēl nepiedāvā mācīties pēc CS50x satura vai programmēšana netiek piedāvāta padziļinātajā līmenī, aicini savus tehnoloģiju skolotājus un skolas direktoru to mainīt. Nosūti viņiem informāciju par šo projektu!

Kā alternatīva, vari CS50x saturu apgūt patstāvīgi. Angļu valodā šis kurss ir pieejams bez maksas. Arī šādi iegūts CS50x sertifikāts dos Tev kredītpunktus iepriekšminētajās RTU vai Riga Business School programmās.

Projektu īsteno Riga Business School sadarbībā ar Hārvarda universitātes profesoru David J. Malan, projekta norisi veicina Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Ekonomikas ministrija, projekta partneri — LMT, Tet un Tilde. Tas tiek realizēts Eiropas Savienības struktūrfondu finansēta projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) ietvaros.

CS50 kursi ir licencētiOpenCourseWare saskaņā ar Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike-4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licenci.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kad notiks skolotāju profesionālie pilnveides kursi?

Pirmā skolotāju grupa mācās no 2022.g. 25.jūlija līdz 2023.g. 20.janvārim. Pieteikšanās nākošajām grupām tiks publicēta šajā mājas lapā, kā arī citos publiskajos resursos.

Kas var pieteikties profesionālās pilnveides kursiem?

Skolotāji, kuri pasniedz Programmēšana II padziļināto kursu vidusskolēniem.

Vai par skolotāju kursiem ir jāmaksā?

Mācības tiek pilnībā finansētas no projekta līdzekļiem.

Cik daudz laika jāvelta kursa apguvei?

Tiek sagaidīts, ka skolotāji mācību satura apguvei velta 4-6 stundas nedēļā. Jautājumu gadījumā skolotāji aicināti pievienoties iknedēļas konsultācijai tiešsaistē.

Vai par dalību kursos var iegūt apliecību?

Jā, izpildot kursā noteiktās prasības (iegūts vismaz 70% vērtējums katrā no uzdevumiem), skolotāji saņems apliecību 150 h apjomā.