Dr. Artūrs Zeps,

RTU Attīstības prorektors

Dalība MIT J-WEL programmā ļāva man iegūt jaunu skatījumu uz augstākās izglītības pārvaldību un internacionalizāciju. Programma palīdzēja apgūt jaunas pieejas augstākās izglītības digitalizācijā un tehnoloģiju pielietošanā, kā arī MIT un citās vadošajās augstākās izglītības iestādēs īstenotajā ieinteresēto pušu vadībā. Un ,neapšaubāmi, nepārprotams ieguvums bija kopīgais mācību process un tīklu veidošana ar lieliskiem grupas dalībniekiem, kuri piedalījās programmā.

Dr. Artūrs Zeps,

RTU Attīstības prorektors

Dalība MIT J-WEL programmā ļāva man iegūt jaunu skatījumu uz augstākās izglītības pārvaldību un internacionalizāciju. Programma palīdzēja apgūt jaunas pieejas augstākās izglītības digitalizācijā un tehnoloģiju pielietošanā, kā arī MIT un citās vadošajās augstākās izglītības iestādēs īstenotajā ieinteresēto pušu vadībā. Un ,neapšaubāmi, nepārprotams ieguvums bija kopīgais mācību process un tīklu veidošana ar lieliskiem grupas dalībniekiem, kuri piedalījās programmā.

Dr . Irina Arhipova,

LLU Zinātņu prorektore, profesore

Dalība MIT programmā kopā ar kolēģiem no augstākās izglītības nozares, biznesa un valsts pārvaldes deva iespēju novērtēt pašreizējo universitātes modeli un redzējumu, kā nodrošināt elastīgu, izmaksu un laika ziņā efektīvu, nepārtrauktu izglītību nākotnē. Digitālās nedēļas laikā tika gūtas atziņas par tiešsaistes izglītības nākotni zināšanu sabiedrībā un prasmēm digitālajai nākotnei.

Dr. Andra Zvirbule,

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne, profesore

Šī ir lieliska iespēja iedvesmoties no pasaules vizionāriem izglītības jomā, iegūt idejas, kā arī prezentēt LLU  kā starptautiska līmeņa zinātnes universitāti. Interesants ir globālais skatījums par dažādiem izaicinājumiem izglītības inovāciju ieviešanā, saprotot, ka izglītība darbojas nenoteiktības apstākļos. No vienas puses ir saprotami, ka  tehnoloģijas arī turpmāk ieviesīs pārmaiņas izglītībā, taču galvenais akcents izskan, ka tieši līderības un izcilas sociālās prasmes būs nepieciešamas izglītībā un tās pārvaldībā. Ja runājam par  augstāko izglītību un universitātēm, tad  vairākkārt tika uzsvērts, ka  visus šos procesus virza izglītības jomas līderi. Turklāt visā šajā procesā nozīmīga ir studentu loma un tas, ka studentiem ir jāsaprot, ka tieši viņi universitātes izglītības kontekstā ir inovāciju radītāji  un virzītāji.

Dr. Andra Zvirbule,

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne, profesore

Šī ir lieliska iespēja iedvesmoties no pasaules vizionāriem izglītības jomā, iegūt idejas, kā arī prezentēt LLU  kā starptautiska līmeņa zinātnes universitāti. Interesants ir globālais skatījums par dažādiem izaicinājumiem izglītības inovāciju ieviešanā, saprotot, ka izglītība darbojas nenoteiktības apstākļos. No vienas puses ir saprotami, ka  tehnoloģijas arī turpmāk ieviesīs pārmaiņas izglītībā, taču galvenais akcents izskan, ka tieši līderības un izcilas sociālās prasmes būs nepieciešamas izglītībā un tās pārvaldībā. Ja runājam par  augstāko izglītību un universitātēm, tad  vairākkārt tika uzsvērts, ka  visus šos procesus virza izglītības jomas līderi. Turklāt visā šajā procesā nozīmīga ir studentu loma un tas, ka studentiem ir jāsaprot, ka tieši viņi universitātes izglītības kontekstā ir inovāciju radītāji  un virzītāji.

Dr. Dmitrijs Stepanovs,

IZM Valsts sekretāra vietnieks,  Augstākās izglītības, zinātnes, inovāciju departamenta direktors

Galvenais ieguvums dalībai programmā ir vienkopus strādāt un mācīties ar līderiem no Latvijas augstskolām, ministrijām un uzņēmumiem, saņemot pasaules līmeņa zināšanas un pieredzi, ko sniedz piesaistītie eksperti. Dalīšanas ar idejām, pieredzi un mācībām ļauj padziļināti izprast iesaistīto pušu vajadzības un gaidas, lai sekmīgi īstenotu augstskolu reformu, lai Latvijā attīstītu kvalitatīvu un starptautiski konkurētspējīgu augstākās izglītības un pētniecības telpu, kā arī palielinātu augstskolu lomu valsts ekonomiskajā, kultūras un pilsoniskā attīstībā.

Ingmārs Pūķis,

SIA “Latvijas Mobilais telefons” viceprezidents, valdes loceklis

Lielie uzņēmumi, kurus pārstāvu, jau vairākus gadus meklē veidus, kā paplašināt sadarbību ar augstākās izglītības organizācijām un nostiprināt Latvijas inovāciju ekosistēmu. Šīs studijas ļauj gan iepazīties ar citu valstu pieredzi, gan nostiprināt personiskās saites ar citiem ekosistēmas dalībniekiem. Īpaši gribas izcelt plašās iespējas, kuras mums sniegs izglītības sistēmas digitālā transformācija – vienlaikus gan mērogojamību, gan augstāku kvalitāti.

Ingmārs Pūķis,

SIA “Latvijas Mobilais telefons” viceprezidents, valdes loceklis

Lielie uzņēmumi, kurus pārstāvu, jau vairākus gadus meklē veidus, kā paplašināt sadarbību ar augstākās izglītības organizācijām un nostiprināt Latvijas inovāciju ekosistēmu. Šīs studijas ļauj gan iepazīties ar citu valstu pieredzi, gan nostiprināt personiskās saites ar citiem ekosistēmas dalībniekiem. Īpaši gribas izcelt plašās iespējas, kuras mums sniegs izglītības sistēmas digitālā transformācija – vienlaikus gan mērogojamību, gan augstāku kvalitāti.

Dr. Māris Turks,

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns

MIT / J-WEL apmeklējums deva skatu par plašo iespēju loku augstākās izglītības digitālajā transformācijā. Izglītības konference bija kā svaiga gaisa malks par jaunākajam atziņām un iespējamajiem risinājumiem, pielietojot pēcepidēmijas laikmeta jaukto izglītības modeli, kas veiksmīgi apvieno gan digitālo formātu, gan klātienes laboratorijas darbus, problēmuzdevumu risināšanas seminārus un citus grupu darbus. Svarīga bija diskusiju laikā gūtā pārliecība, ka vairākus digitālās transformācijas procesus mēs RTU jau īstenojam ļoti atzīstamā labā līmenī un ka vajag tikai turpināt šo darbu. Divas vispārīgas atziņas, kas attiecas arī uz digitālo transformāciju: * nākotne ne vienmēr ir paredzama, bet pārmaiņas ir nenovēršamas, un tām ir vieglāk ļauties ar skaidri definētiem mērķiem; * pilnīga transformācija var būt arī ilgs process, bet tas dod iespēju to veidot saskaņā ar mūsu vajadzībām.