Light Up Latvia

Svinot izglītības inovācijas!

 

2023.gada 9.novembrī

Fantadroms, Jaunā Teika, Gustava Zemgala gatve 74a, Rīga, Latvija

Pulcēsimies kopā, lai svinētu inovācijās balstītu Latvijas izglītības attīstību un veicinātu inovācijās ieinteresēto pušu mijiedarbību, īpaši uzsverot augstākās izglītības lomu. Light Up Latvia konference ir vieta, kur akadēmiskā vide sastopas ar uzņēmējdarbību un valts pārvaldi un idejas kļūst par realitāti!

Sadarbojoties visām ieinteresētajām pusēm – izglītības iestādēm, jauniem un pieredzējušiem uzņēmumim, nevalstiskajām organizācijām, un valsts iestādēm -, mēs izgaismojam ceļu uz gaišāku nākotni. Diskutēsim, dalīsimies pieredzē un apmainīsimies idejām, kas rosina pozitīvas pārmaiņas.

Šis pasākums būs arī iespēja godināt dalībniekus, kuri piedalījušies dažādos partnerības projektos, ko īsteno Riga Business School ar mērķi veicināt izglītības attīstību, mācoties no labākajām pasaules augstākās izglītības iestādēm, piemēram, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (Education Innovation Laboratory), Bufalo Universitātes (mācībspēku apmācība) un Hārvarda Universitātes (datorzinātņu kursa adaptācija).

Nāc un esi daļa no šiem svētkiem!

Ko mēs īpaši gaidām konferencē?

 • Izglītības vadītājus, mācībspēkus un zinātniekus;
 • Mazo un vidējo uzņēmumu un jaunuzņēmumu vadītājus;
 • Pārstāvjus no korporatīvajiem uzņēmumiem, kas vēlas inovēt;
 • Valdības amatpersonas un pašvaldību pārstāvjus;
 • Nevalstisko organizāciju pārstāvjus;
 • RBS projektu programmu dalībniekus;
 • Izglītības entuziastus;
 • Riska kapitāla investorus;
 • Latvijas ekonomikas pārveides atbalstītājus.

Dienas kārtība

8:30 – 9:30: Reģistrācija, kafija un tīklošanās

 • Aicinām ierasties laicīgi, lai nesteidzīgi izbaudītu rīta kafiju un sāktu veidot kontaktus ar runātājiem un dalībniekiem.

9:30 – 10:00: Atklāšanas uzrunas

 • Atklāsim pasākumu ar īpašām uzrunām un vēlējumiem, lai radītu pacilātu noskaņojumu visai dienai.

10:00 – 10:30: Bufalo Universitātes Satiša K. Tripati (Satish K. Tripathi) prezentācija

 • Bufalo Universitātes prezidents dalīsies ar savu skatījumu par inovāciju nozīmi izglītībā.

10:30 – 11:30: MIT pārstāvja prezentācija

 • Uzzini par katras ieinteresētās puses unikālo un izšķirošo lomu inovāciju ekosistēmā.

11:30 – 12:00: Kafijas pauze

 • Atvēli laiku, lai pārdomātu tikko dzirdētās idejas, sagatavotos turpmākajām diskusijām un dalītos savā viedoklī ar citiem dalībniekiem.

12:00 – 13:00: Paneļdiskusija: MIT pieredzes ieviešana Latvijā

 • Pievienojies paneļdiskusijai par to, kā Education Innovation Laboratory programmu dalībnieki var ieviest MIT labāko praksi Latvijā.

13:00 – 14:00: Pieredzes stāsti un interaktīvās sesijas

 • Piedalies kādā no trim sesijām, kas veltītas pieredzes apmaiņai un zināšanu pārnesei:
  • MIT telpa: Ekosistēmas kartēšana nākotnei.
  • Bufalo telpa: Kā augstākās izglītības mācībspēku apmaiņa sagatavo Latvijas nākotnes paaudzes.
  • Hārvardas telpa: CS50 mācību programma padziļinātajiem programmēšanas kursiem vidusskolās.

14:00 – 15:00: Pusdienas

 • Baudi gardas pusdienas, vienlaikus veidojot kontaktus ar citiem pārmaiņu veidotājiem šajā kopienā.

15:00 – 16:00: Paneļdiskusija: Tehnoloģiju izglītības veicināšana vidusskolās sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm

 • Iesaisties paneļdiskusijā, kurā dažādas ieinteresētās puses analizēs sadarbības savstarpējo izdevīgumu, kā piemēru izmantojot Hārvarda Universitātes CS50 programmu.

16:00 – 17:00: Nākotnes veidošanas darbnīca un interaktīva sesija

 • Piedalies seminārā, kura mērķis ir veidot izglītības un inovāciju nākotni.
 • Apmeklē Hārvardas telpu, lai piedalītos praktiskā nodarbībā par CS50.

17:00 – 17:45: Lifta prezentācijas

 • Uzklausi sešu izglītības inovāciju projektu prezentācijas un balso par to, kuram no tiem ir vislielākā potenciālā ietekme uz Latvijas izglītības attīstību.

17:45 – 18:00: Noslēguma uzrunas

 • Noslēgsim dienas diskusijas, apkopojot viedokļus, kā uz inovācijām balstīta izglītība var izgaismot Latviju.

18:00 – 19:00: Dzērieni un tīklošanās

 • Baudi dzērienus un sarunas. Tā ir lieliska iespēja iepazīties ar citiem motivētiem cilvēkiem un pārrunāt jaunas idejas. Izgaismo savu karjeru, skatu uz izglītību un pasauli, kas mūs ieskauj!

19:00 – 23:00: Slēgts Education Innovation Laboratory programmas absolventu un atbalstītāju noslēguma pasākums

*Pasākums notiks angļu valodā.

** Dienas kārtība var mainīties.

 

Konferences organizatori un atbalstītāji

Paldies organizācijām, kas atbalsta pasākumu Light Up Latvia un dažādus Education Innovation Laboratory un Riga Business School īstenotos izglītības inovāciju projektus.

 

Ar nepacietību gaidīsim Tevi Light Up Latvia konferencē! Uz tikšanos!

 

 

Education Innovation Laboratory (EIL) tika izveidota, lai veidotu inovāciju ekosistēmu pārmaiņu veidotājiem, ļaujot eksperimentēt ar drosmīgām idejām izglītības nozarē. Izmantojot programmas, kas paredzētas augstākās izglītības iestāžu, privātā sektora un valsts pārvaldes iestāžu vadības spēju palielināšanai, mēs savedoma kopā dažādas ieinteresētās puses, lai to īstenotās iniciatīvas gūtu labumu no unikālām perspektīvām un vajadzībām. EIL finansē Izglītības ministrija, un to īsteno Riga Business School ciešā sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Abdul Latif Jameel World Education Lab (MIT J-WEL).

 

Konferenci finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.1.5/18/1/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecības un inovāciju jomā” un Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” līdzekļiem.