Par projektu

Lai veicinātu izglītības iespējas mācībspēkiem un līderiem, nodrošinātu pasaules labākās prakses pārnesi, kvalitatīvus mācību materiālus, digitalizāciju un inovācijas izglītībā, iniciatīvas Inovācija izglītībā ietvaros šobrīd tiek realizētas trīs attīstības programmas: Bufalo programma, MIT J-WEL programma un CS50x Latvia programma.
Bufalo un MIT J-WELL programmas veicina inovāciju ieviešanu un digitalizāciju augstākajā izglītībā, kā arī pasaules pieredzes pārnesi Latvijas augstskolās. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” piešķirtajiem līdzekļiem. Savukārt CS50x Latvia programma stiprina skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci un risina mācību līdzekļu trūkumu vidusskolas padziļinātajam kursam Programmēšana II.
Visu programmu koordinēšanu un realizēšanu īsteno Riga Business School kā RTU struktūrvienība ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.