Par projektu

Lai veicinātu izglītības iespējas mācībspēkiem un līderiem, nodrošinātu pasaules labākās prakses pārnesi, digitalizāciju un inovācijas izglītībā, iniciatīvas Inovācija izglītībā ietvaros šobrīd tiek realizētas divas attīstības programmas: Bufalo programma un MIT J-WEL programma

Abas programmas veicina inovāciju ieviešanu un digitalizāciju augstākajā izglītībā, kā arī pasaules pieredzes pārnesi Latvijas augstskolās. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” piešķirtajiem līdzekļiem. Programmu koordinēšanu un realizēšanu īsteno Riga Business School kā RTU struktūrvienība ciešā sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.