Māra Pudāne,

doktorante, zinātniskā asistente, Rīgas Tehniskā universitāte

Bufalo pieredze pirms diviem gadiem mainīja gan manu skatījumu uz augstākajā izglītībā apgūstamajām prasmēm un to līmeni, gan arī sniedza ieskatu paņēmienos un metodēs, lai studenti attīstītu gan tehniskās iemaņas, gan arī profesionālās īpašības. Šo pieredzi jau esmu izmantojusi, lai uzlabotu savus kursus Rīgas Tehniskajā Universitātē.

Māra Pudāne,

doktorante, zinātniskā asistente, Rīgas Tehniskā universitāte

Bufalo pieredze pirms diviem gadiem mainīja gan manu skatījumu uz augstākajā izglītībā apgūstamajām prasmēm un to līmeni, gan arī sniedza ieskatu paņēmienos un metodēs, lai studenti attīstītu gan tehniskās iemaņas, gan arī profesionālās īpašības. Šo pieredzi jau esmu izmantojusi, lai uzlabotu savus kursus Rīgas Tehniskajā Universitātē.

Anita Avišāne,

Studiju programmas vadītāja, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja, docente, Rīgas Tehniskā Universitāte

Nevienam jau sen nav noslēpums, ka visās mūsu dzīves jomās ienāk vai, precīzāk būtu teikt, ir ienākusi digitalizācija. Īpaši būtiska loma tai ir tehniskajās zinātnēs, tai skaitā mašīnbūvē. Daudz jau ir paveikts, bet īsti netiekam pārmaiņu tempam līdzi. Mēs nevaram vairs turpināt studiju procesu, to ignorējot vai cerot, ka kāds mūsu vietā visu sakārtos. Ir jārīkojas pašiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs Latvijā spētu sagatavot konkurētspējīgus speciālistus.

Kārlis Berkolds,

doktorants, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Rīgas Tehniskā Universitāte

Pirmajā braucienā uz Bufalo gūtā pieredze tika izmantota, lai izveidotu priekšmetu “Datoru organizācija” Riga Business School BITL (Bakalaura programma IT un līderībā) programmai un veiktu izmaiņas RTU priekšmetā “Ievads lietu Interneta tehnoloģijas un pielietojumi”. Būtiskākās lietas, kas tika pārņemtas no ASV – priekšmetiem saturiski jābūt krietni apjomīgākiem, jāļauj studentiem vairāk apgūt saturu patstāvīgi un šo patstāvību nodrošināt ar regulāriem praktiskajiem uzdevumiem un testiem. Priekšmetos būtiski tiek samazināta arī eksāmenu loma gala vērtējumā, to aizstājot ar regulāriem, mazākiem uzdevumiem un testiem semestra garumā. ASV eksāmenu sesija ir tikai nedēļu gara.

Kārlis Berkolds,

doktorants, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Rīgas Tehniskā Universitāte

Pirmajā braucienā uz Bufalo gūtā pieredze tika izmantota, lai izveidotu priekšmetu “Datoru organizācija” Riga Business School BITL (Bakalaura programma IT un līderībā) programmai un veiktu izmaiņas RTU priekšmetā “Ievads lietu Interneta tehnoloģijas un pielietojumi”. Būtiskākās lietas, kas tika pārņemtas no ASV – priekšmetiem saturiski jābūt krietni apjomīgākiem, jāļauj studentiem vairāk apgūt saturu patstāvīgi un šo patstāvību nodrošināt ar regulāriem praktiskajiem uzdevumiem un testiem. Priekšmetos būtiski tiek samazināta arī eksāmenu loma gala vērtējumā, to aizstājot ar regulāriem, mazākiem uzdevumiem un testiem semestra garumā. ASV eksāmenu sesija ir tikai nedēļu gara.

Līga Ozoliņa,

Studiju programmas vadītāja, pētniece, docētāja, Komunikācijas fakultāte, Rīgas Stradiņa Universitāte

Šo mācību lielākais pluss ir tas, ka vienlaikus ir iespēja būt gan Amerikai raksturīgā intensīvā studiju procesa novērotājam, gan izdzīvot un pārbaudīt tā plusus un mīnusus uz savas ādas, jo esi pilna laika students ar visu no tā izrietošo – ikdienas lekcijām, mājasdarbiem, ieskaitēm, grupu darbu, prezentācijām un eksāmeniem. Programmas pluss ir arī tas, ka katram mācībspēkam ir visai plašas iespējas atlasīt savām pētnieciskajā interesēm un ikdienas darba vajadzībām atbilstošus apgūstamos pedagoģijas, datorzinātņu u.c. studiju kursus, miksējot bakalaura, maģistra un doktorantūras līmeņa kursus.

Indra Kristiāna Balode,

Studiju nodaļas vadītāja, docētāja, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte Ventspils Augstskola

Semestris Bufalo Universitātē man sniedza vairāk nekā biju gaidījusi. Atkal iejūtoties studenta lomā, es ne tikai ieguvu jaunas prasmes un zināšanas informācijas tehnoloģiju, komunikācijas, pedagoģijas u.c. jomās, bet arī ieskatu vienā no pasaulē labākajām augstākās izglītības sistēmām. Paralēli studijām varēju lūkoties uz visu studiju procesa organizāciju kopumā, salīdzināt dažādu studiju formu īstenošanas principus, analizēt studiju kursu saturu attiecībā pret sasniedzamajiem studiju rezultātiem, uzklausīt Bufalo Universitātes mācībspēku pieredzi un redzēt, kādas mācību metodes tiek izmantotas, lai sasniegtu augstu izglītības līmeni un rūpētos par studentu apmierinātību.

Indra Kristiāna Balode,

Studiju nodaļas vadītāja, docētāja, Ekonomikas un pārvaldības fakultāte Ventspils Augstskola

Semestris Bufalo Universitātē man sniedza vairāk nekā biju gaidījusi. Atkal iejūtoties studenta lomā, es ne tikai ieguvu jaunas prasmes un zināšanas informācijas tehnoloģiju, komunikācijas, pedagoģijas u.c. jomās, bet arī ieskatu vienā no pasaulē labākajām augstākās izglītības sistēmām. Paralēli studijām varēju lūkoties uz visu studiju procesa organizāciju kopumā, salīdzināt dažādu studiju formu īstenošanas principus, analizēt studiju kursu saturu attiecībā pret sasniedzamajiem studiju rezultātiem, uzklausīt Bufalo Universitātes mācībspēku pieredzi un redzēt, kādas mācību metodes tiek izmantotas, lai sasniegtu augstu izglītības līmeni un rūpētos par studentu apmierinātību.

Elīna Lidere,

Riga TechGirls līdzradītāja, LMT inovāciju ekosistēmu daļas vadītāja

ASV kopumā šobrīd ļoti daudz iegulda digitālo prasmju attīstībā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un drošību. Bufalo Universitāte ir īpaši specializējusies uz tehnoloģiju iespējām un šeit studēt brauc cilvēki no visdažādākajām pasaules valstīm. ASV pieeja ir, ka programmēt var iemācīties ikviens. Līdz ar to Bufalo Universitātē ir pieejami datorzinātņu kursi visdažādākajās jomās – ne tikai inženierzinātnēs, bet arī medicīnā un, piemēram, digitālās mākslas programmēšana mediju studijās.

Lauris Cikovskis,

Augstas veiktspējas skaitļošanas centra vadītājs, Rīgas Tehniskajā universitāte

ASV plašais vēriens un pieejamās tehnoloģijas ļauj arī ļoti specializēti izzināt jaunākos risinājumus un tendences. Studijas Bufalo Universitātē ir arī iespēja satikt pasaules līmeņa zinātniekus un attīstīt Latvijai ar ASV sadarbības iespējas  inovāciju izpētē un attīstībā.

Lauris Cikovskis,

Augstas veiktspējas skaitļošanas centra vadītājs, Rīgas Tehniskajā universitāte

ASV plašais vēriens un pieejamās tehnoloģijas ļauj arī ļoti specializēti izzināt jaunākos risinājumus un tendences. Studijas Bufalo Universitātē ir arī iespēja satikt pasaules līmeņa zinātniekus un attīstīt Latvijai ar ASV sadarbības iespējas  inovāciju izpētē un attīstībā.

Rudīte Koka,

Asociētais profesore Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

Try on students ’shoes. Ar šādu moto atbraucu uz Bufalo universitāti, studēt pilnīgi citus studiju kursus (menedžmentu, inženiertehnisko rakstību, datorprogrammēšanu, u.c.), jo mana ikdiena ir saistīta ar molekulāro bioloģiju Rīgas Stradiņa universitātē Bioloģijas un mikrobioloģijas katedrā. Iespēja paskatīties uz studiju procesu no cita skatu punkta, tā ir lieliska un ļoti veselīga pieredze. Ar citu izpratnes līmeni un jaunām idejām atgriezīšos un dalīšos pieredzē, par to, kā docētājiem jēgpilni  organizēt grupu darbu, kā veidot studiju kursā vērtējuma sistēmu, kā veidot maksimāli caurredzamu un visiem saprotamu studiju kursu aprakstu. Būtībā esot kā studentei, es pieredzēju, kas patiešām ir student – centrēta izglītība, ne tikai vārdos, bet reālos darbos. Pieredzēju, kā tiek sabalansēta atbildība starp docētāju un studentu, kā tiek organizēts studentu pastāvīgais darbs un cik daudz dažādu metodisku iespēju un pieeju, gan strādājot klasē, gan attālinātās studijās. Teachers open the door, but you must enter by yourself.

Inese Muzikante,

Riga Business School lektore

Bufalo programmas pieredze mani iedvesmoja un deva daudz jaunu ideju. Atkal būt studentam nebija viegli, taču tas noteikti bija tā vērts. Mācoties kursus, kas ir tālu no psiholoģijas, piemēram, programmēšana un sociālo tīklu analīze, apstiprinājās, ka viss ir iespējams.

Inese Muzikante,

Riga Business School lektore

Bufalo programmas pieredze mani iedvesmoja un deva daudz jaunu ideju. Atkal būt studentam nebija viegli, taču tas noteikti bija tā vērts. Mācoties kursus, kas ir tālu no psiholoģijas, piemēram, programmēšana un sociālo tīklu analīze, apstiprinājās, ka viss ir iespējams.

Agita Līviņa,

Profesore un vadošā pētniece Vidzemes Augstskolā

Bufalo Universitātē atgriezos pēc 10 gadiem (Fulbraita pētniecības programma) un šoreiz kā pilna laika studente, kas ļāva universitāti iepazīt no studenta skata. Studijas universitātē sniedza praktisku pieredzi kā docētāji neatkarīgi no sava vecuma un izglītības jomas dažādos studiju kursos integrē tehnoloģiju pielietojumu un liek studentiem pašiem meklēt risinājumus un darīt. Ja dari, tad ir arī rezultāts.

Marta Kontiņa,

Banku augstskolas studiju programmu direktore

Digitalizācijas procesi ir neizbēgami gan uzņēmējdarbībā, gan izglītībā, un mums sevi mērķtiecīgi jāattīsta šajā virzienā, lai spētu konkurēt starptautiski. Dalību Bufalo programmā es redzu kā milzīgu vērtību šajā izaugsmes procesā un esmu pārliecināta, ka šī būs ārkārtīgi vērtīga pieredze.

Marta Kontiņa

Banku augstskolas studiju programmu direktore

Digitalizācijas procesi ir neizbēgami gan uzņēmējdarbībā, gan izglītībā, un mums sevi mērķtiecīgi jāattīsta šajā virzienā, lai spētu konkurēt starptautiski. Dalību Bufalo programmā es redzu kā milzīgu vērtību šajā izaugsmes procesā un esmu pārliecināta, ka šī būs ārkārtīgi vērtīga pieredze.

Guna Semjonova,

Rīgas Stradiņa universitātes vadošā pētniece, doktorante

Paldies par iespēju šajā programmā piedalīties. Esmu noskaņojusies paņemt no apmācību programmas maksimālo, ko tā sniegs.