Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Ņikita Silakovs,
Riga Business School Biznesa un vadības bakalaura programmas students

Šī bija jau trešā reize, kad pievērsos programmēšanai, un beidzot es sāku saprast, kā viss darbojas! CS50 kursa saturs – Hārvarda universitātes profesora videoieraksti, unikāli uzdevumi un skaidra struktūra – sniedz interesantu mācību pieredzi. Ļoti palīdzēja arī Riga Business School pasniedzēja sniegtā atgriezeniskā saite un diskusijas konsultāciju laikā.

Riga Business School kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti piedāvā bez maksas jebkuram Latvijas augstskolas studentam, kurš mācās ar datorzinātnēm nesaistītā studiju programmā, trīs mēnešu laikā apgūt programmēšanas pamatus kursā CS50, kas izstrādāts Hārvarda Universitātē.  CS50 ir viens no populārākajiem un atzītākajiem datorzinātnes kursiem pasaulē. To apguvuši miljoniem studentu no visas pasaules un tas ir ieguvis vairākas balvas, tostarp “labākais tiešsaistes kurss” no edX.

Programmēšana vairs nav izolēta, tehniska disciplīna, ko apgūst tikai matemātikas ģēniji. Programmēšana ir mums klātesoša gandrīz katrā ikdienas darbībā. Profesionāļiem jebkurā nozarē ir jāiegūst vismaz izpratne par programmēšanas procesiem, lai veiksmīgāk vadītu projektus savā specialitātē.

Periods: 04.septembris – 30.novembris

Nodarbību veids:

 • Klātienē, vienu reizi nedēļā Riga Business School, Skolas iela 11, Rīga.
 • Tiešsaistē, vienu reizi nedēļā Zoom platformā

Klātienes nodarbību laiki:

 • Klātienes grupa 1 otrdienās 18:00-20:00
 • Klātienes grupa 2 ceturtdienās 18:00-20:00

Tiešsaistes nodarbību laiki:

 • Tiešsaistes grupa 1 pirmdienās 18:00-20:00
 • Tiešsaistes grupa 2 otrdienās 18:00-20:00
 • Tiešsaistes grupa 3 trešdienās 18:00-20:00
 • Tiešsaistes grupa 4 ceturtdienās 18:00-20:00
 • Tiešsaistes grupa 5 piektdienās 18:00-20:00

Apjoms: 4,0 kredītpunkti, 6,0 ECTS kredītpunkti

Sertifikāts:

 • Ikvienam, kas sekmīgi nokārto kursu, tiek piešķirts RTU sertifikāts ar 6 ECTS kredītpunktiem.
 • Studenti, kuri visos uzdevumos sasniedz vismaz 70% vērtējumu, saņem arī Hārvarda universitātes izsniegtu sertifikātu un verificētu edX sertifikātu 181 eiro vērtībā.

CS50x ir Hārvarda universitātē radīts ievadkurss datorzinātnēs un programmēšanā. Tas būs interesants gan tiem, kuriem ir jau neliela programmēšanas pieredze, gan tiem, kuri ar to saskaras pirmoreiz. Kurss māca, kā atrisināt problēmas gan ar, gan bez koda, akcentējot pareizību, dizainu un stilu.

Studiju kursa programma iekļauj tēmas, kas ir saistītas ar skaitļošanas domāšanu, abstrakciju, algoritmiem, datu struktūrām un datorzinātni kopumā. Studiju kursa ietvaros studenti iemācās programmēt bez ciešas sasaistes ar kādu konkrētu programmēšanas valodu.

Kursā kopumā paredzētas 13 klātienes/tiešsaistes tikšanās. Kursa apguve veidota, pamatojoties uz praksi labākajās universitātēs pasaulē – aktīvu mācīšanos mājās, apgūtā satura pārrunāšanu konsultāciju laikā klātienē, kā arī zināšanu pārbaudes novērtēšanu caur projektu darbu prezentācijām un pārbaudes testu.

Aizpildi pieteikuma formu:

!!! Pēc anketas aizpildīšanas uz Jūsu norādīto epastu saņemsiet apliecinājuma formu, kurā jāapliecina studenta statuss. Augšuplādējot šo apliecinājumu Jums būs iespēja izvēlēties nodarbību laiku.

Šāda iespēja vienu semestri apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus tiek nodrošināta, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Ekonomikas ministrijas finansējumam sabiedrības izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Ministru kabineta noteikumi Nr. 315. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi.

Jautājumu gadījumā raksti uz cs50@rbs.lv!