Datorzinātnes un programmēšanas pamati

Lai veicinātu tehnoloģiju apguvi arī tad, ja ikdienā pamatstudijām izvēlēta cita joma, šajā pavasarī ikviens Latvijas augstākās izglītības iestādes students – gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora studiju programmās – ir aicināts apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus.

Programmēšana vairs nav izolēta, tehniska disciplīna, ko apgūst tikai matemātikas ģēniji. Programmēšana ir mums klātesoša gandrīz katrā ikdienas darbībā. Profesionāļiem jebkurā nozarē ir jāiegūst vismaz izpratne par programmēšanas procesiem, lai veiksmīgāk vadītu projektus savā specialitātē. Tāpēc Riga Business School kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti piedāvā jebkuram Latvijas augstskolas studentam bez maksas trīs mēnešu laikā apgūt programmēšanas pamatus kursā CS50, kas izstrādāts Hārvarda Universitātē.

Periods: 07.marts-08.jūnijs

Nodarbību laiks: Klātienes nodarbības notiek divās grupās:

  • Latviešu valodā otrdienās 18:00-20:00
  • Angļu valodā ceturtdienās 18:00-20:00

Norises vieta: Riga Business School, Skolas iela 11, Rīga.

Apjoms: 4,0 kredītpunkti, 6,0 ECTS kredītpunkti

Visas vietas uz šiem kursiem jau ir pilnas! Piesakies, un mēs Tevi informēsim, kad tiks komplektētas vasaras grupas.

CS50x ir Hārvarda universitātē radīts ievadkurss datorzinātnēs un programmēšanā. Tas būs interesants gan tiem, kuriem ir jau neliela programmēšanas pieredze, gan tiem, kuri ar to saskaras pirmoreiz. Kurss māca, kā atrisināt problēmas gan ar, gan bez koda, akcentējot pareizību, dizainu un stilu.

Studiju kursa programma iekļauj tēmas, kas ir saistītas ar skaitļošanas domāšanu, abstrakciju, algoritmiem, datu struktūrām un datorzinātni kopumā. Studiju kursa ietvaros studenti iemācās programmēt bez ciešas sasaistes ar kādu konkrētu programmēšanas valodu.

Kursā kopumā paredzētas 13 klātienes tikšanās. Kursa apguve veidota, pamatojoties uz praksi labākajās universitātēs pasaulē – aktīvu mācīšanos mājās, apgūtā satura pārrunāšanu konsultāciju laikā klātienē, kā arī zināšanu pārbaudes novērtēšanu caur projektu darbu prezentācijām un pārbaudes testu.

Kurss sākas ar tradicionālu, bet visur esošu valodu C, kas ir mūsdienu jaunāko valodu pamatā un ļaus tālāk izprast funkcijas, mainīgos, nosacījumus, ciklus utt., kā arī to, kā strādā datori un to atmiņa. Pēc tam kurss pāriet pie Python — augstāka līmeņa valodas, un, tuvojoties semestra beigām, iepazīstina ar SQL, ar kura palīdzību var uzglabāt datus datu bāzēs, kā arī HTML, CSS un JavaScript – valodas, kas nepieciešamas, lai izveidotu tīmekļa un mobilās lietotnes. Kurss beidzas ar noslēguma darbu.

CS50 kursa apraksts    CS50 Syllabus

Pasniedzēji:
Māris Purviņš

Iļja Afanasjevs

Jautājumu gadījumā sazināties ar pasniedzēju Iļju ilja.afanasjevs@rbs.lv