Atklātas augstākās izglītības inovāciju programmas sadarbībā ar MIT J-WEL

Aizvadītajā piektdienā, 19. maijā, Izglītības inovāciju laboratorija, ko vada Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība sadarbībā ar MIT J-WEL, uzņēma vairāk kā simts Latvijas augstākās izglītības un organizāciju pārstāvjus Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, lai dotu startu gan divām izglītības inovāciju programmām, gan sešiem izglītības inovāciju projektiem to tālākai izstrādei. Abas šīs iniciatīvas veidotas ar mērķi Latvijā radīt laikmetam atbilstošus izglītības procesus, pārvaldību un efektīvas pārmaiņas, kuru risinājumi veidoti sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtu (MIT), kas ir pasaulē labāko augstskolu līgā. Atklāšanas pasākumā MIT pārstāvēja MIT Bootcamp direktore Hanna Adeijema (Hanna Adeyema), lai vadītu darbnīcu un dalītos ar pieredzi.

 

Programmu veidošanu un attīstīšanu nodrošina trīs partneri. Izglītības un zinātnes ministrija ir šī projekta finansētājs, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes stuktūrvienība iniciatīvas Izglītības inovāciju laboratorija ietvaros nodrošina šī projekta īstenošanu, savukārt galvenais stratēģiskais partneris šajās programmās ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (Massachusetts Institute of Technology, MIT) izglītības laboratorija MIT J-WEL.

Hanna Adeijema, MIT Bootcamp direktore: “Vēlos pateikties par iespēju būt daļai no aizvadītās nedēļas pasākuma, jo man kā MIT pārstāvei bija iespēja klātienē satikties ar augstākās izglītības nozarē strādājošajiem pārmaiņu virzītājiem Latvijā. Redzu, ka Latvija ir izvēlējusies pareizo ceļu veidot un attīstīt sadarbību ar MIT, jo tas dos iespējas veidot pieredzi un paplašināt zināšanas inovāciju veidošanā izglītībā. Man bija gods dalīties ar Latvijas izglītības jomas un organizāciju pārstāvjiem ar mūsu pieredzi, iedrošinot abu programmu ietvaros attīstīt tīklošanos ar MIT.”

Programmas ļaus 74 Latvijas izglītības, valsts pārvaldes un uzņēmumu vadītājiem iegūt jaunas kompetences, iepazīties ar ārzemju labās prakses piemēriem un saņemt ekspertu atbalstu savu ideju īstenošanai Latvijā. Plašāk par programmu saturu iespējams lasīt šeit: Līderu programma – Innovation Education.

Izglītības inovāciju laboratorijas vadībā izsludinātā Izglītības inovāciju programma sniedz iespēju augsta līmeņa augstākās izglītības, kā arī organizāciju vadītājiem iepazīties ar efektīvu inovācijas iniciatīvu strukturēšanu, pārvaldību, finansēšanu un iesaistīto pušu mijiedarbību. Izglītības inovāciju programma ir sadalīta divās atsevišķās apakšprogrammās. Ekosistēmas inovāciju projektu vadības grupas dalībnieki īstenos konkrētus projektus, savukārt Stratēģiskā ekosistēmas vadības grupā vairāk uzmanības tiks pievērsts kopējai izglītības ekosistēmai un stratēģijas veidošanai.

Apstiprinātie izglītības inovāciju projekti, kuri saņems Izglītības inovāciju laboratorijas un MIT J-WEL atbalstu to risināšanai, ir šie:

  • Mūsdienīgas un ilgtspējīgas vides izveide izglītībai un inovācijām Veselības aprūpes centrā, Rīgas Tehniskā universitāte un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca,
  • Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas ārstniecības iestāžu vienotās prasmju uzraudzības sistēmas digitālā platforma, Rīgas Stradiņa universitāte,
  • Krīzes komunikācija veselības aprūpes nozarē, Rīgas Stradiņa universitāte,
  • Doktorantūras programmas uzlabošana un industrijas sadarbības platformas nodrošināšana, lai pielietotu novatoriskas idejas saskaņā ar jauno doktorantūras programmas modeli, Latvijas Universitāte,
  • Hibrīda izglītības stratēģija kā pamats nākotnes universitātēm, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

MIT J-WEL ir Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta, vienas no pasaulē labākajām universitātēm (1. vieta reitingā “QS World University Ranking 2023”), paspārnē esoša izglītības laboratorija ar mērķi stiprināt sadarbību ar citām pasaules augstskolām un veicināt izcilību un transformāciju izglītībā visā pasaulē.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektā Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” piešķirtajiem līdzekļiem.