Anita Avišāne,

Studiju programmas vadītāja, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Mašīnbūves un mehatronikas katedras vadītāja, docente, Rīgas Tehniskā Universitāte

Nevienam jau sen nav noslēpums, ka visās mūsu dzīves jomās ienāk vai, precīzāk būtu teikt, ir ienākusi digitalizācija. Īpaši būtiska loma tai ir tehniskajās zinātnēs, tai skaitā mašīnbūvē. Daudz jau ir paveikts, bet īsti netiekam pārmaiņu tempam līdzi. Mēs nevaram vairs turpināt studiju procesu, to ignorējot vai cerot, ka kāds mūsu vietā visu sakārtos. Ir jārīkojas pašiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs Latvijā spētu sagatavot konkurētspējīgus speciālistus.