CS50x studenta apliecinājuma forma

Ņikita Silakovs,
Riga Business School Biznesa un vadības bakalaura programmas students

Šī bija jau trešā reize, kad pievērsos programmēšanai, un beidzot es sāku saprast, kā viss darbojas! CS50 kursa saturs – Hārvarda universitātes profesora videoieraksti, unikāli uzdevumi un skaidra struktūra – sniedz interesantu mācību pieredzi. Ļoti palīdzēja arī Riga Business School pasniedzēja sniegtā atgriezeniskā saite un diskusijas konsultāciju laikā.

Aizpildiet apliecinājuma formu un izvēlieties nodarbību norises dienu:

!!! Ja reģistrācijas forma izmet kļūdas paziņojumu, lūgums nosūtīt informāciju par mācību dienu kopā ar parakstītu apliecinājmu uz cs50@rbs.lv.

!!!Informējam ka ar 1. septembri ir iespējāms izvēlēties tikai mācību formātu (klātienē vai tiešsaistē). Diena tiks piešķirta pēc pieejāmo vietu skaita.

Šāda iespēja vienu semestri apgūt datorzinātnes un programmēšanas pamatus tiek nodrošināta, pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Ekonomikas ministrijas finansējumam sabiedrības izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai. Ministru kabineta noteikumi Nr. 315. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi.

Jautājumu gadījumā raksti uz cs50@rbs.lv!