Izglītības, biznesa un valsts pārvaldes līderi aicināti piedalīties divās programmās sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju institūtu

Lai Latvijā veidotu laikmetam atbilstošu izglītības procesu un efektīvas pārmaiņas, Izglītības inovāciju laboratorija sadarbībā ar Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūtu nodrošina divas programmas izglītības, biznesa un valsts pārvaldes līderiem – Līderu programmu un Stratēģisku Izglītības inovāciju projekta atbalsta programmu.

Programmu veidošanu un attīstīšanu nodrošina trīs partneri. Izglītības un zinātnes ministrija ir šī projekta finansētājs, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība nodrošina šī projekta īstenošanu, savukārt, iniciatīvas galvenais stratēģiskais partneris šajās programmās ir Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta (Massachusetts Institute of Technology, MIT) izglītības laboratorija MIT J-WEL.

Paula Elksne, Izglītības inovāciju laboratorijas projekta direktore: “Pirmais Līderu programmas izlaidums bija kā apliecinājums, ka Latvijas augstākās izglītības līderi neapstājas pie sasniegtā un meklē jaunas idejas un zināšanas izglītības inovāciju veicināšanai Latvijā. Vēl līdz 3. aprīlim izglītības līderiem ir iespēja pieteikties šai programmai, lai uz Latviju atnestu pasaules izglītības elpu un pieredzi. Vienlaikus aicinu zinātnes universitātes piedalīties arī Izglītības inovāciju programmā, lai izmantotu ekspertu laiku un inovāciju metodiku augstskolu izaugsmei.”

Santa Šmīdlere, IZM valsts sekretāra vietniece: “Šī ir unikāla attīstības iespēja spēcīgiem profesionāļiem un komandām, kuri spēs vadīt plašas pārmaiņas publiskajā sektorā, valsts kapitālsabiedrībās, lielos un nozīmīgos uzņēmumos, kā arī, protams, izglītības nozarē. Savukārt,  Izglītības inovāciju laboratorija ir izcilāko partneru kopvadīta platforma drosmīgiem eksperimentiem, ietekmīgiem pilotprojektiem, lai mūsu zinātņu augstskolu komandas strādātu pie pieredzamām pārmaiņām iedrošinošā un ierosinošā vidē.

Līderu programma

Sniedzot pieeju pasaules praksei, Līderu programma sniedz iespēju augsta līmeņa izglītības nozares, valsts pārvaldes un uzņēmumu vadītājiem iepazīties ar efektīvu inovācijas iniciatīvu strukturēšanu, pārvaldību, finansēšanu un iesaistīto pušu mijiedarbību. Viena no gaidītākajām programmas aktivitātēm ir pieredzes vizīte uz Massachusetts Institute of Technology, Bostonā, ASV.

Šis ir otrais Līderu programmas darbības gads. Pagājušā gada rudenī programmu absolvēja 17 līderi no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, LMT, Ernst&Young Baltics un Latvenergo.

Startēģisku izglītības inovāciju projekta atbalsta programma

Izglītības inovāciju programmā aicinātas pieteikties komandas no Latvijas zinātnes universitātēm, lai saņemtu atbalstu ambiciozu izglītības inovāciju projektu ieviešanai. Programmā aicinātas pieteikties komandas, kas jau ir identificējušas projekta ideju un izprot projekta atbilstību universitātes stratēģijai šajās tematiskajās jomās: studentu pieredzes sistemātiski uzlabojumi; uzlabojumi sadarbībā starp universitātēm un organizācijām; iniciatīvas, kas veicina universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Programmas ietvaros dalībnieki saņems MIT ekspertu konsultācijas, inovāciju un pārmaiņu ieviešanas mentora atbalstu, darbnīcas, tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumus, atbalstu projekta plānošanā, realizācijā un satura izstrādē atbilstoši projekta plānam. Komandas dalībniekiem būs iespēja doties apmaksātā un individuāli pielāgotā pieredzes apmaiņas un mācību vizītē uz Massachusetts Institute of Technology Bostonā, ASV.

Pieteikumu Izglītības inovāciju programmai var iesniegt komandas no Latvijas zinātnes universitātēm – Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, taču citas augstskolas, kā arī privātās un publiskās organizācijas tiek aicinātas uzrunāt kādu no universitātēm un sadarboties, lai piedalītos programmā un īstenotu iecerēto projektu.

MIT J-WEL ir Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta, vienas no pasaulē labākajām universitātēm (1.vieta reitingā “QS World University Ranking 2023”), paspārnē esoša izglītības laboratorija. Šis centrs ir MIT iniciatīva sadarbības stiprināšanai ar citām pasaules augstskolām izglītības inovāciju sekmēšanai  kā arī darbam ar saviem partneriem, lai veicinātu izcilību un transformāciju izglītībā visā pasaulē.

Vairāk par Izglītības inovāciju laboratoriju un programmām:

https://innovationeducation.lv/par-mit-projektu/

Elizabete Lībiete, Riga Business School komunikācijas un mārketinga projektu vadītāja elizabete.libiete@rbs.lv