Jau šī gada rudenī Latvijā sāks darboties MIT izglītības inovācijas laboratorija

Šī gada 3. jūnijā Rīgā notikušajā starptautiskajā izglītības forumā “Izglītība nākotnei: no vīzijas uz pārmaiņām” Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) un Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta (MIT) J-WEL pārstāvji parakstīja nodomu vēstuli par izglītības inovāciju laboratorijas izveidi Latvijā. Laboratorijas izveidi koordinēs Riga Business School kā RTU struktūrvienība.

 

Inovāciju laboratorijas darbs koncentrēsies uz īpaši atlasītu, novatorisku mācīšanas un mācīšanās ideju ieviešanu augstākajā izglītībā. Laboratorija būs vide, kurā līdzdarbosies akadēmiskais personāls, uzņēmējdarbības pārstāvji, izglītības politikas veidotāji, lai izveidotu augstākās izglītības vidi, kurā students ir prioritāte. Tās uzdevums būs nodrošināt atbalstu un ilgtermiņa plānošanu inovatīvas mācībprakses ieviešanai. Lai to paveiktu, tiks nodrošināti nelieli pētniecības stipendiju granti, kuru ietvaros pētīs jaunas pedagoģiskās idejas. MIT izglītības inovāciju laboratorijas galvenie virzieni tuvāko gadu laikā paredz pētīt, pilotēt un ieviest idejas mācīšanas procesu izcilības nodrošināšanā, nodrošinot augstākās izglītības reformu un inovācijas ienākšanu pārstāvēto organizāciju praksē.

Šī laboratorija būs atvērta visām Latvijas izglītības iestādēm, kas vēlēsies testēt un radīt jaunus risinājumus. Būtiski, ka viss tiks apkopots un nodrošināts vienkāršā valodā, lai ikdienā aizņemtie pasniedzēji, profesori, kā arī augstākā līmeņa vadītāji spētu sekmīgi izmantot jaunradītos materiālus.

Papildus laboratorijai līdz 2024. gadam ir plānots izveidot pilotēšanas un inkubēšanas klases, kā arī īstenot starptautiskus projektus ar MIT.

MIT J-WEL ir Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta (Massachusetts Institute of Technology, MIT), vienas no pasaulē spēcīgākajām universitātēm, paspārnē esoša izglītības laboratorija. Šis centrs ir MIT iniciatīva sadarbības veicināšanai ar citām pasaules augstskolām izglītības inovāciju veicināšanai, kā arī darbam ar saviem partneriem, lai veicinātu izcilību un transformāciju izglītībā visā pasaulē.

Laboratorijas izveidē un ikdienas darbības nodrošināšanā līdzdarbosies trīs partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Riga Business School kā RTU struktūrvienība un iniciatīvas galvenais stratēģiskais partneris Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta izglītības laboratorija MIT J-WEL. Jau tuvākajā laikā uzsāksim veidot MIT izglītības inovācijas laboratorijas pamatkomandu, piesaistot starpnozaru ekspertus un pētniekus.

Starptautiskā izglītības foruma “Izglītība nākotnei: no vīzijas uz pārmaiņām” materiāli un video pieejami šeit.

Programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros.