Latvijā šogad tiks veidota MIT izglītības inovāciju laboratorija

Lai sadarbībā ar izglītības līderiem, industrijas pārstāvjiem, studentiem un citiem sadarbības partneriem kopīgi virzītu augstas kvalitātes mācīšanu un mācīšanos, Latvijā šogad tiks uzsākts darbs pie MIT izglītības inovāciju laboratorijas izveides. Šī gada 3. jūnijā Rīgā notiekošajā starptautiskajā izglītības forumā “Izglītība nākotnei: no vīzijas uz pārmaiņām” tiks parakstīta nodomu vēstule par MIT izglītības inovācijas laboratorijas izveidi Latvijā.

Laboratorijas izveidē un ikdienas darbības nodrošināšanā līdzdarbosies trīs partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība un iniciatīvas galvenais stratēģiskais partneris Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta izglītības laboratorija MIT J-WEL.

MIT J-WEL ir Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta (Massachusetts Institute of Technology, MIT), vienas no pasaulē spēcīgākajām universitātēm, paspārnē esoša izglītības laboratorija. Šis centrs ir MIT iniciatīva sadarbības veicināšanai ar citām pasaules augstskolām izglītības inovāciju veicināšanai, kā arī darbam ar saviem partneriem, lai veicinātu izcilību un transformāciju izglītībā visā pasaulē.

Santa Šmīdlere,

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

MIT izglītības inovācijas laboratorijas mērķis ir atbalstīt izglītības iestādes, valsts iestādes un uzņēmumus ceļā uz digitālo transformāciju izglītībā caur uzņēmumu iesaisti un efektīvu pārvaldību augstākajā izglītībā. Laboratorijas uzdevums būs atbalstīt Latviju ceļā uz inovatīvu izglītības vidi, iesakot, virzot un palīdzot apgūt inovatīvas mācīšanas un mācīšanās metodes. Laboratorija koncentrēsies arī uz mazu pētniecības grantu izmantošanu mācīšanās ideju attīstīšanā un pilotēšanā dažādās universitātēs.

MIT izglītības inovāciju laboratorijas galvenie virzieni tuvāko gadu laikā paredz pētīt, pilotēt un ieviests idejas mācīšanas procesu izcilības nodrošināšanā. Laboratorija būs vide, kurā līdzdarbosies akadēmiskais personāls, uzņēmējdarbības pārstāvji, izglītības politikas veidotāji, lai veidotu augstākās izglītības vidi, kur students ir prioritāte. Laboratorijas uzdevums būs nodrošināt atbalstu un ilgtermiņa plānošanu inovatīvas mācībprakses ieviešanai.

Jau šobrīd aizvadītā gada septembrī MIT J-WEL un Rīgas Tehniskās universitātes parakstītais memorands Latvijas izglītības un organizāciju līderiem nodrošina iespēju piedalīties pasaules mēroga apmācībās – MIT programmā. 17 izglītības un organizāciju līderi šobrīd piedalās šajā Latvijā veidotajā MIT programmā, kuras ietvaros tiek veicināta izglītības transformācijas un notiek pirmās ideācijas par augsta kvalitātes izglītības nodrošināšanu. Šo programmu Latvijā koordinē Riga Business School.

Klaudio Rivera,

MIT programmas direktors, Riga Business School direktora vietnieks

Paldies Izglītības un zinātnes ministrijas komandai par aktīvu iesaisti sadarbības attīstīšanā ar MIT J-WEL. Jau šobrīd Latvijas izglītības un organizāciju līderi ir identificējuši vairākus izaicinājumus, piemēram, pasīvās mācīšanas izaicinājumu, kas visiem kopā jārisina. Digitālā transformācija ielaužas arī augstākajā izglītībā kā ļoti būtisks mērķis gan izglītības formas, gan procesu efektivitātes nodrošināšanā.

Pēc nodomu vēstules parakstīšanas 3.jūnijā tiks uzsākts darbs pie MIT izglītības inovācijas laboratorijas pamatkomandas izveides, piesaistot starpnozaru ekspertus un pētniekus.

MIT J-WEL atbalsts MIT izglītības inovācijas laboratorijā Latvijā paredzēts vairākās jomās. MIT nodrošinās savu pasniedzēju un ekspertu dalību MIT izglītība inovācijas laboratorijas izveidē un arī pirmās fāzes ieviešanā. Laboratorijas dalībniekiem tiks nodrošināta pieeja MIT zināšanām par inovatīvu pedagoģijas metožu ieviešanu. MIT pasniedzēji un personāls būs pieejami dažādām aktivitātēm – ideācijām, forumiem, semināriem un mentoringa sesijām. Laboratorijas dalībnieki varēs apmeklēt dažādus notikumus, kuros līdzdarbosies MIT, kā arī varēs piekļūt MIT pasniedzēju, personāla un partneru resursam. Esošā MIT programma, kurā šobrīd piedalās 17 Latvijas izglītības un organizāciju pārstāvji, kļūs par daļu no MIT izglītotības inovācijas laboratorijas aktivitātēm.