Inovācijas augstākajā izglītībā: digitālās prasmes un līderība

Digitālo kompetenču apguve ir īpaši būtiska vidējā un augstākā līmeņa speciālistiem, jo viņi nodrošina Latvijas produktivitāti, globālo konkurētspēju un inovāciju vadību. Ar katru gadu ir nepieciešams paaugstināt Latvijas mācībspēku un vadītāju zināšanu līmeni, nodrošinot viņiem pasaules līmeņa izglītības iespējas.

Sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) ir rasta iespēja nodrošināt finansējumu augsta līmeņa starpdisciplinārajām apmācībām programmas “Inovācija izglītībā” ietvaros, lai veicinātu zināšanu pārnesi un labās prakses izmantošanu dažādās izglītības jomās Latvijā, tādējādi stratēģiski un mērķtiecīgi nodrošinot inovāciju ieviešanu augstākās izglītības iestādēs.

2.maijā pulksten 11:00 tiešsaistes prezentācijā būs iespēja iepazīties ar programmu “Inovācija izglītībā”, ko šobrīd veido: Bufalo programma un MIT J-WEL programma. Izklāstīsim šo programmu mērķus, aktualitātes, kā arī programmu absolventi dalīsies pieredzē.

Plānotā programma:

11:00 – 11:05 Ievads.

11:05 – 11:15 Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā Dace Jansone.

11:15 – 11:30 Riga Business School direktora vietnieks un MIT projekta direktors Claudio Rivera.

11:30 – 11:40  RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes doktorants un Bufalo programmas absolvents Kārlis Berkolds.

11:40 – 11:50 LMT viceprezidents un MIT programmas dalībnieks Ingmārs Pūķis.

11:50 Jautājumi un atbildes.

Vienlaikus atgādinām, ka līdz 2022. gada 5. maijam Latvijas valsts augstākās izglītības iestāžu mācībspēki aicināti pieteikties četru mēnešu digitālo prasmju apmācību programmai ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātē 2022./2023. mācību gadam.

Lai pieteiktos Bufalo mācību programmai, pretendentam jāizpilda šādas prasības:

  • vismaz EKI 7. līmenim atbilstoša izglītība (maģistra grādu),
  • angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī,
  • elektroniski jāiesniedz CV, motivācijas vēstule, eseja par savu pedagoģiskā darba pieredzi, pieeju un mērķiem

Konkursa nolikums, atlases kritēriji un konkursa tiešsaistes pieteikuma forma publicēta projekta tīmekļa vietnē: https://innovationeducation.lv/pieteikties/

Līdz šim Bufalo apmācību programmu pabeiguši 36 mācībspēki, tieši šobrīd studijas programmā aizvada 22 mācībspēki, kuri Latvijā atgriezīsies maija beigās. Kopumā Bufalo apmācību programmā līdz šim pārstāvēti mācībspēki no vairāk nekā 10 augstskolām.

Bufalo apmācību programmas ietvaros mācībspēkiem no Latvijas tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī. Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē mācībspēkam ir jāturpina pedagoģiskais darbs kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanā šī projekta ietvaros uz ASV devās 2019. gadā, un kopā šobrīd Bufalo Universitātē zinības smēlušies jau 36 mācībspēki no Latvijas. Šī ERAF projekta īstenošana plānota līdz 2023. gadam. Bufalo apmācību programma ir viena no šobrīd divām augstākās izglītības inovāciju programmām. Šobrīd paralēli Bufalo apmācību programmai norit arī MIT J-WEL programma, kurā 17 augstākās izglītības un organizāciju vadītāji un līderi no Latvijas apgūst izglītības vadības un inovācijas prasmes. Visa informācija par abām programmām pieejama www.innovationeducation.lv.

Par Bufalo programmu:

Šī programma sagatavo Latvijas digitalizācijas mācībspēku kodolu, sniedzot iespēju apgūt augsta līmeņa digitālās prasmes, kā arī pasaules līmeņa zināšanas par saturu, pielietošanu, pasniegšanas

Apmācību programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros.

Bufalo mācību programmas veidošanā iesaistītās augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Riga Business School.