Jau ceturtā Latvijas augstskolu mācībspēku grupa dodas uz Bufalo Universitāti stiprināt digitālās prasmes

Šodien, 27. janvārī, uz Amerikas Savienotajām Valstīm, Ņujorkas štata Bufalo Universitāti, dodas 20 no kopā 22 Latvijas augstākās izglītības mācībspēkiem, lai apgūtu jaunākās tendences un metodes informāciju tehnoloģiju kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. ERAF* projekta ietvaros Latvijas mācībspēkiem tiek nodrošināta iespēja uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti Latvijā, nodrošinot akadēmiskā un zinātniskā personāla apmācības augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, un veicināt šo iegūto zināšanu pārnesi jauno speciālistu apmācībā. Programmu organizē Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte. Programmu administrē Riga Business School, kas ir Rīgas Tehniskās Universitātes struktūrvienība.

2022. gada pavasara semestrī uz Bufalo Universitāti dodas 22 pasniedzēji no Rīgas Tehniskās universitātes, Riga Business School, Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Kultūras Akadēmijas, Banku Augstskolas un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas. Šī ir jau ceturtā pasniedzēju grupa, kas Bufalo Universitātē apgūs progresīvas digitālās kompetences un līderību pieredzējušo ASV pasniedzēju vadībā, iejūtoties pilna laika studiju grafikā.

Jānis Grēviņš,

Riga Business School direktors

Šobrīd esam divu studiju semestru mijā. Ir patiess gandarījums par decembra beigās no mācībām atbraukušo pasniedzēju motivāciju uzlabot un jaunveidot mācību programmas, integrējot Bufalo Universitātē jauniegūtās zināšanas gan mācību procesa uzlabošanā, gan kursu satura pilnveidē. Vienlaikus tikko esam pavadījuši jaunu mācībspēku grupu, kas Bufalo Universitātē pavadīs četrus mēnešus pilna laika studijās. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs Latvijas mācībspēku pilnveidei, jo tehnoloģiju laikmets un tā dotās iespējas pieprasa aktīvāku tehnoloģiju iekļaušanu gan mācību procesa organizēšanā, gan integrēšanā ikdienas procesu veidošanā biznesa vidē un valsts pārvaldē.

Anita Muižniece,

izglītības un zinātnes ministre

Lai gan attālināto studiju laikā daļa mācībspēku būtiski uzlaboja savas digitālās prasmes, studiju procesā ieviešot dažādu platformu un rīku izmantošanu, IT nozare strauji attīstās, radot aizvien jaunas metodes. Esmu gandarīta, ka Latvijas mācībspēki ir tik aktīvi to apguvē – aizvadītā gada beigās 22 dažādu Latvijas augstskolu pasniedzēji atgriezās Latvijā pēc pilna laika studijām un šogad turp dodas jau nākamā grupa. Ļoti būtiski, ka šajās apmācībās īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju arī citās jomās, sekmējot mūsu mācībspēku konkurētspēju un profesionalitāti