Kristaps Muižnieks, Babītes vidusskola

Hārvardas kursi ir devuši iespēju apskatīties uz padziļinātām programmēšanas un datorzinātnes lietām vienkāršāk un saprast lietu būtību to pašā pamatā. Viss mācību kurss ir veidots ar saprotamu video palīdzību un skaidrojumiem un piemēriem. Mācību uzdevumi ir dažāda līmeņa, kas dod ieskatu arī padziļinātu procesu darbībā. Skolotājiem dota iespēja papildināt savu zināšanu bagāžu ar jaunu programmēšanas valodu, lai to, ja nepieciešams, varētu pasniegt skolēniem skolā. Tā ir pilnīgi noteikti ideāla iespēja gūt pieredzi ārzemju universitāšu veidotos kursos.

Lai stiprinātu skolēnu un skolotāju digitālo kompetenci un risinātu mācību līdzekļu trūkumu vidusskolas padziļinātajam kursam Programmēšana II, Riga Business School kā RTU struktūrvienība kopā ar tehnoloģiju industrijas partneriem īsteno projektu, kura ietvaros tiek tulkoti Hārvardas universitātes datorzinātņu kursa video materiāli, kā arī organizēti pedagogu profesionālie pilnveides kursi pēc Hārvardas Universitātes programmas, lai šo saturu apgūtu un tālāk izmantotu programmēšanas pasniegšanas laikā.

Ieguvumi skolēniem

 • pieeja pasaulē prestižas universitātes izstrādātam mācību programmas saturam;
 • atbilstoši zināšanu līmenim un programmēšanas pieredzei, iespēja izvēlēties sev piemērotu uzdevuma sarežģītības līmeni;
 • mācīties ar prieku, veicot uzdevumus par šobrīd aktuālām tēmām;
 • iespēja iegūt Hārvardas sertifikātu par kursa pabeigšanu, kas tiks ņemts vērā, iestājoties Latvijas universitātēs – Riga Business School Baltic IT Leadership programmā un Rīgas Tehniskās Universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes piedāvātajās programmās.

Ieguvumi skolotājiem

 • nostiprināt zināšanas un prasmes dažādās programmēšanas valodās;
 • iepazīt atšķirīgu mācību programmas saturu un metodiku;
 • iegūt pilnu mācību satura komplektu, ko izmantot darbā ar skolēniem;
 • izmantot kursā piedāvātās programmatūras, kas atvieglo uzdevumu sagatavošanu un darbu vērtēšanu;
 • būt daļai no skolotāju kopienas visā pasaulē, kas skolēniem pasniedz CS50AP kursu

Ieguvumi sabiedrībai

 • stereotipu maiņa no programmēšanas kā tehniskas disciplīnas uz tās zināšanu un prasmju pielietojumu jebkurā nozarē;
 • starptautiski atzītu mācību programmu lokalizācija kā viena no stratēģijām arī citu padziļināto kursu materiālu veidošanā;
 • atbalsts IT izglītības veidošanā, lai motivētu jauniešus turpināt studijas ar datorzinātnēm saistītās programmās

PASAULES LĪMEŅA MĀCĪBU SATURS

Hārvardas kurss CS50AP ietver pilnu mācību satura komplektu – video lekcijas, prezentācijas skolotājiem, projektu sagataves, diferencētus uzdevumus, kā arī nepieciešamās programmatūras, tai skaitā automātisko koda vērtēšanu, kas atvieglo skolotāju darbu un ļauj skolēnam ātrāk iegūt atgriezenisko saiti.

SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES KURSI

2022.g. vasarā ir uzsākta pirmā skolotāju apmācība, kurā piedalās 27 pedagogi no dažādām Latvijas skolām, kas ar šo mācību gadu aprobēs Hārvardas universitātes mācību materiālus. Kursa laikā skolotāji iepazīst Hārvardas universitātes CS50AP datorzinātņu kursu mācību saturu un metodoloģiju.

Ar praktisku uzdevumu palīdzību skolotāji apgūst vairākas programmēšanas valodas un noslēgumā izstrādā individuālu projektu, lai pielietotu un nostiprinātu kursā iegūtās zināšanas. Skolotāji apgūst mācību saturu patstāvīgi Hārvardas mācību vidē un iknedeļu tiekās konsultācijā, kur dalās mācīšanās pieredzē un iegūst atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Projektu īsteno Riga Business School sadarbībā ar Hārvardas universitāti, projekta norisi veicina Izglītības un zinātnes ministrija, kā arī Ekonomikas ministrija, atbalsta LMT, Tet un Tilde.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kad notiks skolotāju profesionālie pilnveides kursi?

Pirmā skolotāju grupa mācās no 2022.g. 25.jūlija līdz 2023.g. 20.janvārim. Pieteikšanās nākošajām grupām tiks publicēta šajā mājas lapā, kā arī citos publiskajos resursos.

Kas var pieteikties profesionālās pilnveides kursiem?

Skolotāji, kuri pasniedz Programmēšana II padziļināto kursu vidusskolēniem.

Vai par skolotāju kursiem ir jāmaksā?

Mācības tiek pilnībā finansētas no projekta līdzekļiem.

Cik daudz laika jāvelta kursa apguvei?

Tiek sagaidīts, ka skolotāji mācību satura apguvei velta 4-6 stundas nedēļā. Jautājumu gadījumā skolotāji aicināti pievienoties iknedēļas konsultācijai tiešsaistē.

Vai par dalību kursos var iegūt apliecību?

Jā, izpildot kursā noteiktās prasības (iegūts vismaz 70% vērtējums katrā no uzdevumiem), skolotāji saņems apliecību 150 h apjomā.