Bufalo pieredze pirms diviem gadiem mainīja gan manu skatījumu uz augstākajā izglītībā apgūstamajām prasmēm un to līmeni, gan arī sniedza ieskatu paņēmienos un metodēs, lai studenti attīstītu gan tehniskās iemaņas, gan arī profesionālās īpašības. Šo pieredzi jau esmu izmantojusi, lai uzlabotu savus kursus Rīgas Tehniskajā Universitātē.