Anita Muižniece,

Izglītības un zinātnes ministre

Raugoties ilgtermiņā, mums ir visas iespējas pašiem veidot veiksmīgu, pārdomātu, kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas kalpos par iedvesmu citiem. Lai to paveiktu, mums šodien ir jāizkāpj no ierastajiem rāmjiem un jāliek lietā izaugsmes domāšana. Izglītības politikas veidotāju lielākais izaicinājums un uzdevums ir nezaudēt spožo vaduguni un ilgtermiņa redzējumu, jo izglītības process nebeigsies ne 2030. gadā, ne 2050. gadā