Kristaps Muižnieks, Babītes vidusskola

Kursi ir devuši iespēju apskatīties uz padziļinātām programmēšanas un datorzinātnes lietām vienkāršāk un saprast lietu būtību to pašā pamatā. Viss mācību kurss ir veidots ar saprotamu video palīdzību un skaidrojumiem un piemēriem. Mācību uzdevumi ir dažāda līmeņa, kas dod ieskatu arī padziļinātu procesu darbībā. Skolotājiem dota iespēja papildināt savu zināšanu bagāžu ar jaunu programmēšanas valodu, lai to, ja nepieciešams, varētu pasniegt skolēniem skolā. Tā ir pilnīgi noteikti ideāla iespēja gūt pieredzi ārzemju universitāšu veidotos kursos.