8.maijs

Pieteikšanās termiņš

Līdz 8.maijam, izveido un iesniedz līdz 5 minūtēm garu videoklipu, kurā izklāstīts:

projekta nosaukumu, autoru/-s, skolu un klasi;
definētu problēmu, ko projekts risina;
programmēšanas risinājumu, kas demonstrēts darbībā;
izklāstītu projekta izstrādes gaitu, galvenos izaicinājumus, panākumus un mācības.