22 Latvijas valsts augstākās izglītības pasniedzēji uzsākuši apmācības Informācijas tehnoloģiju pasniegšanas izcilības programmā Ņujorkas štata Bufalo universitātē, ASV

Lai stiprinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju digitālo priekšmetu pasniegšanas kapacitāti, 2019. gadā tika uzsākta mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas programma Ņujorkas štata Bufalo universitātē (University at Buffalo, State University of New York) RTU projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros. 2021. gada 30. augustā 22 pasniedzēji no 6 dažādām Latvijas valsts augstākās izglītības iestādēm – Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Vidzemes augstskolas, Rīgas Stradiņu universitātes, Ventspils augstskolas un Banku augstskolas veiksmīgi uzsākuši kvalifikācijas paaugstināšanas studijas Bufalo universitātē. Mācībspēkiem studiju [...]