Latvijas vidusskolās ienāk Hārvardas universitātes saturs

 

Šodien, 11. novembrī, MIT (Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta) J-Wel (Abdul Latif Jameel World Education Lab) pilotprogrammas ietvaros 17 augstākās izglītības un organizāciju līderi saņems diplomus par MIT J-Wel programmas absolvēšanu. Šī pilotprogramma tika veidota ar mērķi stiprināt digitalizācijas un inovācijas, kā arī iekšējās pārvaldes pilnveidošanas procesu Latvijas augstskolās. Mācību programmu Latvijā nodrošina un koordinē Riga Business School, un Latvija ir pirmā valsts mēroga MIT sadarbības partnere Eiropas reģionā. MIT J-Wel programmas ieviešanu Latvijā finansē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu.

MIT J-Wel programma vairāku mēnešu garumā nodrošināja 17 Latvijas augstākās izglītības un organizāciju līderiem dalību vismaz divos starptautiskos vebināros, piekļuvi MIT Horizon satura bibliotēkai, piekļuvi MIT J-Wel materiālu bibliotēkai, mācības vienā no EdX piedāvātajiem tiešsaistes kursiem par inovāciju un izglītības vadību, dalību starptautiskās MIT J-Wel centra darbnīcās par izglītības un digitalizācijas vadību.

Programmas laikā dalībnieki dalījās ar praktisku zināšanu pārnesi un inovāciju ieviešanu savās izglītības iestādēs un organizācijās. Programmas laikā maija sākumā programmas dalībnieki devās apmaiņas braucienā uz MIT Bostonā, tai skaitā piedalījās Times Higher Education Digital Universities Week.

Līga Lejiņa,

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre

Man ir liels prieks sveikt pirmos programmas absolventus – mūsu pirmos “prototipus”, kuriem būs jāturpina pilnveidot mūsu zināšanu ekosistēma, veidojot jaunas un stiprinot esošas sadarbības starp industriju, augstākās izglītības iestādēm un pētniecības institūcijām. Mēs sagaidām, ka šī pieredze jums radīs pārliecību par savām spējām un spēkiem radīt paliekošas zināšanas un realizēt inovācijas, kas nozīmīgas gan augstākajai izglītībai, gan zinātnei.

Klaudio Rivera,

Riga Business School direktora vietnieks, MIT J-Wel programmas direktors

Paldies pirmās pilotgrupas dalībniekiem par radīto pārliecību, ka augstākās izglītības un organizāciju līderiem ir būtiska loma inovāciju virzībā ne tikai izglītībā, bet ekonomikā kopumā. Pateicoties finansējumam no Izglītības un zinātnes ministrijas, mēs varēsim nodrošināt turpinājumu šai programmai arī nākošajā gadā, jo mērķis ir nemainīgs – tuvāko gadu laikā vairāk nekā 60 izglītības un organizāciju līderi piedalīsies šajā programmā.

Pilotprogrammas dalībnieki studijas MIT J-Wel programmā uzsāka martā. Dalībai tie tika atlasīti pārrunu procesā, un tie pārstāv gan lielākās Latvijas zinātnes universitātes, gan arī uzņēmumus un ministrijas, kas ikdienā iesaistās izglītības procesu pilnveidošanā.

MIT J-Wel programmas pilotgrupā no Latvijas piedalījās Andra Zvirbule, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un Sociālās attīstības fakultātes dekāne, Artūrs Zeps, RTU Attīstības prorektors, Dace Butāne, Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktora vietniece, Daiga Behmane, Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes prodekāne, Dmitrijs Stepanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Ieva Šlēziņa, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra direktore, Edvards Ratnieks, Zemkopības ministra padomnieks izglītības un zinātnes jautājumos, Ingmārs Pūķis, LMT viceprezidents, Ilze Kūka, Latvijas Universitātes kanclere, Irina Arhipova, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes zinātņu prorektore, Liene Ņikitina-Zaķe, Rīgas Stradiņa universitātes zinātnes departamenta direktore, Māris Balodis, bijušais Latvenergo pētniecības un attīstības direktors, Māris Turks, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns, Raimonds Lapiņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Santa Šmīdlere, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece, Signe Bāliņa, Latvijas Universitātes rektora padomniece digitālās sabiedrības jautājumos un Zane Martinsone, Ernst&Young Baltics vecākā projektu vadītāja.

Pēc tam, kad 2021. gada 16. septembrī Rīgas Tehniskā Universitāte un Riga Business School kā tās struktūrvienība parakstīja trīs gadu sadarbības memorandu ar MIT struktūrvienību J-WEL, tika uzsākta Latvijas izglītības līderu programmas izveide Latvijā.

Savukārt, šī gada 3. jūnijā Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas Tehniskā universitāte un MIT J-WEL pārstāvji parakstīja nodomu vēstuli par izglītības inovāciju laboratorijas izveidi Latvijā. MIT izglītības laboratorijas izveidi koordinēs Riga Business School kā Rīgas Tehniskā universitātes struktūrvienība, un MIT izglītības laboratorija darbu uzsāks 2023. gada 1. februārī. Šobrīd noris komandas atlase.

MIT izglītības laboratorijas darbs koncentrēsies uz īpaši atlasītu, novatorisku mācīšanas un mācīšanās ideju ieviešanu augstākajā izglītībā. Laboratorija būs vide, kurā līdzdarbosies akadēmiskais personāls, uzņēmējdarbības pārstāvji, izglītības politikas veidotāji, lai izveidotu augstākās izglītības vidi, kurā students ir prioritāte. Tās uzdevums būs nodrošināt atbalstu un ilgtermiņa plānošanu inovatīvas mācībprakses ieviešanai.

Šī laboratorija būs atvērta visām Latvijas izglītības iestādēm, kas vēlēsies testēt un radīt jaunus risinājumus. Būtiski, ka viss tiks apkopots un nodrošināts vienkāršā valodā, lai ikdienā aizņemtie pasniedzēji, profesori, kā arī augstākā līmeņa vadītāji spētu sekmīgi izmantot jaunradītos materiālus.

MIT J-WEL ir Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta (Massachusetts Institute of Technology, MIT), vienas no pasaulē spēcīgākajām universitātēm, paspārnē esoša izglītības laboratorija. Šis centrs ir MIT iniciatīva sadarbības veicināšanai ar citām pasaules augstskolām izglītības inovāciju veicināšanai, kā arī darbam ar saviem partneriem, lai veicinātu izcilību un transformāciju izglītībā visā pasaulē.

Laboratorijas izveidē un ikdienas darbības nodrošināšanā līdzdarbosies trīs partneri: Izglītības un zinātnes ministrija, Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība un iniciatīvas galvenais stratēģiskais partneris Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta izglītības laboratorija MIT J-WEL.

Programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros.