37 mācībspēki no deviņām Latvijas augstākās izglītības iestādēm piedalās konkursā par dalību Bufalo programmā

Jau šī gada 31. augustā un 2023. gada 31. janvārī kopā 16 Latvijas augstākās izglītības iestāžu mācībspēki dosies uz ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitāti, lai pilnveidotu savas digitālās prasmes, celtu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti, kā arī apgūtu jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā. 37 mācībspēki no deviņām Latvijas augstākās izglītības iestādēm šobrīd piedalās konkursā par dalību Bufalo programmā. Plānots, ka mācībspēku atlases rezultāti tiks izsludināti tuvākajā laikā. Bufalo programmu Latvijā koordinē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība un finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds pēc Izglītības un zinātnes ministrijas definētajām prioritātēm.

 

Šī gada 5. maijā noslēdzās pieteikšanās Bufalo programmai, tika saņemti 37 pretendentu pieteikumi, kuri konkursa kārtībā tiks izvēlēti turpmākai dalībai programmā. Šajā uzsaukumā pieteikumi saņemti no Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Banku augstskolas, Vidzemes augstskolas, Ventspils augstskolas, RISEBA, kā arī Liepājas universitātes mācībspēkiem.

 

Arī šajos divos mācību semestros Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju digitālo jomu mācībspēkiem būs iespēja izvēlēties priekšmetus no vairāku fakultāšu piedāvājuma. Programmas ietvaros īpašs uzsvars ir digitālā satura integrācijai dažādās jomās, tādējādi nodrošinot mācībspēkiem iespēju apgūt jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi.

Jānis Grēviņš,

Riga Business School direktors

Šīs programma aizsākums meklējams 2018. gadā, kad kopā ar stratēģiskajiem partneriem kopīgi veidojām jaunu, starpdisciplināru IT izcilības izglītības programmu. Esam gandarīti, ka šodien šīs programmas ietvaros spējam gan izglītot jaunos speciālistus, gan arī atbalstīt pasniedzējus, kuri sniedz studentiem pasaules mēroga izglītību un zināšanas. Šis neapšaubāmi ir neatsverams ieguldījums Latvijas izglītības izaugsmē un arī topošo ekspertu konkurētspējā gan nacionālā, gan arī Eiropas līmenī. Man ir prieks, ka Bufalo programmas absolventi jau izmanto jauniegūtās zināšanas savā ikdienas darbā augstākās izglītības iestādē. Es ceru, ka šis projekta posms ir tikai pirmais sasniegums, kas radīs pozitīvu pārmaiņu viļņus augstākajā izglītība Latvijā.

Noslēdzoties ceturtajai mācību sezonai, 2022. gada maijā 22 dažādu Latvijas augstskolu pasniedzēji atgriezās Latvijā pēc pilna laika studijām Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV. Pēc programmas absolvēšanas, mācībspēkiem jānodrošina iegūto zināšanu pārnese, turpinot darbu kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm, ko mācībspēki veiksmīgi realizē, ne tikai pilnveidojot mācību priekšmetu saturu un apmācību procesu, bet arī pielietojot jaunus, inovatīvus digitālos risinājumus, praktiskajā un pētnieciskajā darbā, kas nepārprotami ilgtermiņā veicinās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pasniegšanas kvalitāti Latvijā.

Inese Muzikante,

Riga Business School lektore, Bufalo programmas absolvente

Bufalo programmas pieredze mani iedvesmoja un deva daudz jaunu ideju. Atkal būt studentam nebija viegli, taču tas noteikti bija tā vērts. Mācoties kursus, kas ir tālu no psiholoģijas, piemēram, programmēšana un sociālo tīklu analīze, apstiprinājās, ka viss ir iespējams.

Agita Līviņa,

Profesore un vadošā pētniece Vidzemes Augstskolā, Bufalo programmas absolvente

Bufalo Universitātē atgriezos pēc 10 gadiem (Fulbraita pētniecības programma) un šoreiz kā pilna laika studente, kas ļāva universitāti iepazīt no studenta skata. Studijas universitātē sniedza praktisku pieredzi kā docētāji neatkarīgi no sava vecuma un izglītības jomas dažādos studiju kursos integrē tehnoloģiju pielietojumu un liek studentiem pašiem meklēt risinājumus un darīt. Ja dari, tad ir arī rezultāts.

Bufalo apmācību programmas ietvaros mācībspēkiem no Latvijas tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī. Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē mācībspēkam ir jāturpina pedagoģiskais darbs kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanā šī projekta ietvaros uz ASV devās 2019. gadā. Līdz šim programmu apguvuši 58 mācībspēki. Šī ERAF projekta īstenošana plānota līdz 2023. gadam. Bufalo programma ir viena no šobrīd divām augstākās izglītības inovāciju programmām. Šobrīd paralēli Bufalo programmai norit arī MIT J-WEL programma, kurā 17 augstākās izglītības un organizāciju vadītāji un līderi no Latvijas apgūst izglītības vadības un inovācijas prasmes.