Atvērta pieteikšanās mācībspēku digitālo prasmju apmācību programmai ASV

Līdz 2022. gada 5. maijam Latvijas valsts augstākās izglītības iestāžu mācībspēki aicināti pieteikties četru mēnešu digitālo prasmju apmācību programmai ASV Ņujorkas štata Bufalo Universitātē 2022./2023. mācību gadam. Šobrīd mācībspēki var pieteikties diviem mācību semestriem, kas sāksies attiecīgi 31. augustā un 31. janvārī. Katrs semestris ilgs četrus mēnešus.

Katrā no abiem semestriem plānots uzņemt astoņus mācībspēkus. Apmācību programmu administrē Riga Business School kā Rīgas Tehniskās universitātes struktūrvienība. Līdz šim Bufalo apmācību programmu pabeiguši 36 mācībspēki, tieši šobrīd studijas programmā aizvada 22 mācībspēki, kuri Latvijā atgriezīsies maija beigās. Kopumā Bufalo apmācību programmā līdz šim pārstāvēti mācībspēki no vairāk nekā 10 augstskolām.

Bufalo programma Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju digitālo jomu mācībspēkiem, kā arī tiem, kuri vēlas integrēt digitālo saturu citu jomu priekšmetos, sniedz iespēju apgūt jaunākās metodes IT kursu satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi. Programmas ietvaros īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc mācībspēkiem būs iespēja izvēlēties priekšmetus no vairāku fakultāšu/katedru piedāvājuma.

Lai pieteiktos Bufalo mācību programmai, pretendentam jāizpilda šādas prasības:

– vismaz EKI 7. līmenim atbilstoša izglītība (maģistra grādu),

– angļu valodas prasmes vismaz B2 līmenī,

– elektroniski jāiesniedz CV, motivācijas vēstule, eseja par savu pedagoģiskā darba pieredzi, pieeju un mērķiem

Konkursa nolikums, atlases kritēriji un konkursa tiešsaistes pieteikuma forma publicēta projekta tīmekļa vietnē: https://innovationeducation.lv/pieteikties/

Jānis Grēviņš,

Riga Business School direktors

Uzsākot šo augstākās izglītības mācībspēka programmu, mēs skaidri apzinājāmies strauji augošo nepieciešamību pēc IT disciplīnas mācībspēku stiprināšanu un starpdisciplinaritāti augstākās izglītības nodrošināšanā. Šodien, kad programmas ietvaros dodam startu jau piektajai un sestajai mācībspēku grupai, esam dzirdējuši no šī brīža un iepriekšējo grupu mācībspēkiem daudz atziņu par izglītības procesa uzlabošanas nepieciešamību, jo gūtā pieredze parāda, kā var labāk un iesaistošāk. Un šīs atziņas ir būtiskas, ja vēlamies izglītībā iet progresa ceļu. 2022./2023. mācību gads šobrīd pēc četriem gadiem iezīmē noslēgumu līdzšinējās apmācību programmas un projekta finansēšanai, līdz ar to noteikti aicinu augstskolu vadītājus un arī pašus mācībspēkus nekavēties un paust gatavību šai svarīgajai pieredzei – redzēt, kā mācās un kā māca citur.

Anita Muižniece,

izglītības un zinātnes ministre

Nav šaubu, ka šī mācību programma stiprina augstākās izglītības mācībspēku zināšanas un sekmēs arī stratēģisko mērķu sasniegšanu. Es aicinu izmantot iespēju, piesakoties noslēdzošajiem programmas cikliem, un pats galvenais – aktīvi pielietot iegūtās zināšanas, tostarp daloties ar tām, lai sekmētu to nostiprināšanos pēc iespējas plašākā nozares pārstāvju lokā.

Elīna Lidere,

5G vieslektore un Riga TechGirls līdzradītāja, šobrīd ir viena no 22 mācībspēkiem, kuri studē Bufalo apmācību programmā

ASV kopumā šobrīd ļoti daudz iegulda digitālo prasmju attīstībā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un drošību. Bufalo Universitāte ir īpaši specializējusies uz tehnoloģiju iespējām un šeit studēt brauc cilvēki no visdažādākajām pasaules valstīm. ASV pieeja ir, ka programmēt var iemācīties ikviens. Līdz ar to Bufalo Universitātē ir pieejami datorzinātņu kursi visdažādākajās jomās – ne tikai inženierzinātnēs, bet arī medicīnā un, piemēram, digitālās mākslas programmēšana mediju studijās.

Lauris Cikovskis,

Augstas veiktspējas skaitļošanas centra vadītājs Rīgas Tehniskajā universitātē, šobrīd ir viens no 22 mācībspēkiem, kuri studē Bufalo apmācību programmā

ASV plašais vēriens un pieejamās tehnoloģijas ļauj arī ļoti specializēti izzināt jaunākos risinājumus un tendences. Studijas Bufalo Universitātē ir arī iespēja satikt pasaules līmeņa zinātniekus un attīstīt Latvijai ar ASV sadarbības iespējas inovāciju izpētē un attīstībā.

Bufalo apmācību programmas ietvaros mācībspēkiem no Latvijas tiek apmaksāta studiju maksa, uzturēšanās un transporta izdevumi, vīza un citas ar ceļošanu saistītas izmaksas. Katrs dalībnieks apmācību laikā saņem 2500 eiro stipendiju mēnesī. Pēc atgriešanās no mācībām Bufalo Universitātē mācībspēkam ir jāturpina pedagoģiskais darbs kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm vismaz divus gadus.

Pirmā pasniedzēju grupa digitālās kapacitātes celšanā šī projekta ietvaros uz ASV devās 2019. gadā, un kopā šobrīd Bufalo Universitātē zinības smēlušies jau 36 mācībspēki no Latvijas. Šī ERAF projekta īstenošana plānota līdz 2023. gadam. Bufalo apmācību programma ir viena no šobrīd divām augstākās izglītības inovāciju programmām. Šobrīd paralēli Bufalo apmācību programmai norit arī MIT J-WEL programma, kurā 17 augstākās izglītības un organizāciju vadītāji un līderi no Latvijas apgūst izglītības vadības un inovācijas prasmes. Visa informācija par abām programmām pieejama www.innovationeducation.lv.

Par Bufalo programmu:

Šī programma sagatavo Latvijas digitalizācijas mācībspēku kodolu, sniedzot iespēju apgūt augsta līmeņa digitālās prasmes, kā arī pasaules līmeņa zināšanas par saturu, pielietošanu, pasniegšanas tehnoloģijām. Mācības notiek Ņujorkas štata Bufalo Universitātē, ASV.

Apmācību programma tiek īstenota Rīgas Tehniskās universitātes un Centrālā finanšu un līgumu aģentūras noslēgtās vienošanās par projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) īstenošanu ietvaros.

Bufalo mācību programmas veidošanā iesaistītās augstākās izglītības iestādes: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Riga Business School.