Lai stiprinātu Latvijas universitāšu starptautiskās darbības attīstību un iekšējo pārvaldību, 2021. gada septembrī Rīgas Tehniskā universitāte noslēdza nozīmīgu sadarbības līgumu ar MIT, kas nodrošina Latvijas un tās augstāko izglītības iestāžu kļūšanu par globālas mācībspēku, tehnoloģiju ekspertu, rīcības politikas ekspertu un pētnieku kopienas (MIT J-Wel) biedriem.

Latvijai un tās augstākās izglītības iestādēm kļūstot par globālas mācībspēku, tehnoloģiju ekspertu, rīcības politikas ekspertu un pētnieku kopienas biedriem, tiks veicināta uz inovācijām balstītas ekosistēmas veidošana Latvijā.

Šobrīd  RTU Rīgas Biznesa skola sadarbībā ar Ņujorkas štata Bufalo Universitāti (University of Buffalo), ASV veiksmīgi īsteno Latvijas augstskolu pasniedzēju digitālo prasmju apmācību programmu, kura tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās”. Esošā apmācību programma tiks paplašināta tajā iekļaujot MIT J-WELL programmas ietvaros piedāvātās augstskolu administratīvā personāla apmācības. MIT J-WELL programmas mērķis ir apmācīt augstskolu administratīvo personālu un veicināt to iesaisti digitalizācijas un automatizācijas, kā arī iekšējās pārvaldības pilnveides procesos. RTU Rīgas Biznesa skola nodrošinās MIT apmācību īstenošanas koordinēšanu.

MIT ir liela globālā pieredze, dibinājuši vairākas augstskolas dažādos reģionos. MIT ir izveidojis J-Wel centru. Šī struktūrvienība ir izveidota, lai veicinātu globālas sadarbības.

MIT mērķis ir atbalstīt augstskolu kapacitāti, un tā ir vadošā izglītības pētniecības iestāde jau vairāk kā 50 gadus, kas bijusi iesaistīta tādu universitāšu kā Singapūras tehnoloģiju un dizaina institūts un Skolokovo zinātnes un tehnoloģiju institūta dibināšanā. MIT ir multikulturāla pētnieku un praktiķu komanda, kas sniedz globālu skatījumu augstskolu vadības personālam, valsts pārvaldei un uzņēmējiem.

Preses relīzi sagatavoja
Inese Piņķe, RTU RBS Projektu vadītāja