Lai stiprinātu Latvijas augstskolu un zinātnisko institūciju digitālo priekšmetu pasniegšanas kapacitāti, 2019. gadā tika uzsākta mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas programma Ņujorkas štata Bufalo universitātē (University at Buffalo, State University of New York) RTU projekta “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (1.1.1.5/18/I/008) ietvaros.

2021. gada 30. augustā 22 pasniedzēji no 6 dažādām Latvijas valsts augstākās izglītības iestādēm – Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes, Vidzemes augstskolas, Rīgas Stradiņu universitātes, Ventspils augstskolas un Banku augstskolas veiksmīgi uzsākuši kvalifikācijas paaugstināšanas studijas Bufalo universitātē. Mācībspēkiem studiju laikā ir iespēja apgūt jaunākās metodes IT kuru satura sagatavošanā un pasniegšanā, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi.

Īpašs uzsvars tiek likts uz digitālā satura integrāciju citās jomās, tāpēc programmas ietvaros mācībspēki ir izvēlējušies “digitālos priekšmetus” no dažādu fakultāšu/katedru piedāvājuma.

Mācības ilgs vienu semestri jeb četrus mēnešus laika periodā no 2021. gada 30. augustam līdz 2021. gada 21. decembrim.

2021. gada 13. septembrī norisinājās sadraudzības vizītē Bufalo universitātē, kurā mācībspēkus svinīgi sveica RTU rektors Leonīds Ribickis, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dmitrijs Stepanovs, RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps , RTU RBS direktors Jānis Grēviņš un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Tehnoloģiju departamenta direktore Lauma Muižniece.

Līdz šim apmācības Bufalo universitātē  sekmīgi noslēguši jau 14 Latvijas valsts augstākās izglītības pasniedzēji.

Apmācību programmu administrē RTU Rīgas Biznesa skola.

Papildu informācija:
Inese Piņķe
RBS Projektu vadītāja
Inese.pinke@rbs.lv